Inspiratiebijeenkomst ‘Alle talenten benutten voor de zorg’

13:00
16:00
NH Waalwijk in Sprang-Capelle

Werkgevers hebben grote behoefte aan talentvolle mensen in de zorg. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te springen om aan het werk te gaan. Dat biedt kansen en mogelijkheden! Bent u benieuwd hoe dit succesvol dit aan te pakken? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst ‘Alle talenten benutten voor de zorg’ op donderdagmiddag 20 juni 2019.

Inspirerende bijeenkomst
Tijdens deze middag komen HRM-medewerkers van zorgorganisaties, accountmanagers van gemeenten en UWV en stage-coördinatoren van VSO/PRO-scholen bij elkaar om samen deze kans te benutten. Tijdens de bijeenkomst vertellen deskundigen wat er nodig en beschikbaar is, zorgorganisaties uit de regio delen hun succesvolle ervaringen en er zijn praktijktafels waar u vragen kunt stellen, dilemma’s kunt bespreken en samenwerkingen tot stand kunt brengen.

Bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u denken aan schoolverlaters uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, mensen met beperkingen, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders. Met begeleiding op maat kunnen zij prima aan de slag in de zorg. Werkgevers kunnen hierbij praktisch en financieel worden ondersteund.

Informatie en inschrijven
De bijeenkomst ‘Alle talenten benutten voor de zorg’ vindt plaats op donderdag 20 juni, van 13.00 tot 16.00 uur bij NH Waalwijk in Sprang-Capelle (gelegen langs de N261). Deelname is gratis. 

De bijeenkomst is voor bestuurders, HRM- en opleidingsprofessionals van zorgorganisaties aangesloten bij Transvorm, ActiZ of VGN, accountmanagers van gemeenten en UWV en stage-coördinatoren van VSO/PRO scholen. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname. Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks van 5 regionale bijeenkomsten.
Initiatiefnemers
Deze bijeenkomst is een initiatief van Transvorm, ActiZ en VGN. Om de vijver van potentiële arbeidskrachten te vergroten hebben zij in 2018 met sectorraad Praktijkonderwijs, PO-raad, Lecso, Divosa, UWV, RegioPlus, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een intentieverklaring ondertekend. Gezamenlijk faciliteren en bevorderen zij de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de banen in zorg en welzijn. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten), en bij lopende activiteiten van ActiZ, VGN, UWV en Divosa.