Ernstig verstandelijk beperkt: eigen regie & wilsbekwaam

09:30
16:30
Congrescentrum ReeHorst
wad

De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (bopz). Dat betekent dat we voortaan uitgaan van de vrijheid van mensen en niet meer van het beperken van die vrijheid. En dat houdt in dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Dit geldt niet alleen in instellingen, maar ook bij zorg thuis, in kleinschalige woonvormen en bij de dagbesteding.

Wat betekent dit voor de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking? Wanneer is er sprake van onvrijwillige zorg en wanneer mag de cliënt zelf beslissen? Samen met Severinus, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, kijken we naar wat de invoering van deze wet gaat betekenen voor de dagelijkse praktijk. Deskundige sprekers gaan onder meer in op:

 • recente ontwikkelingen met betrekking tot het signaleren van pijn
 • passend psychofarmacagebruik
 • het meten van geluk van mensen met een ernstige verstandelijke beperking
 • voorwaarden en methodes om vrijheidsbeperkende maatregelen af te bouwen
 • hoe je met behulp van een netwerkinstrument de ondersteuningsbehoefte kunt identificeren
 • het ontwikkelen van passende activiteiten voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking
 • preventief handelen bij grensoverschrijdend gedrag
 • wat de nieuwe wet betekent voor de bejegening van mensen met een ernstige verstandelijke beperking
 • het wegingskader onvrijwillige zorg
 • hoe je inspeelt op het geluksgevoel van je cliënten
 • omgaan met seksualiteit en intimiteit

Programma

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

10.10 uur Welkom. Pieter Hermsen, directeur, Severinus, Veldhoven
Pieter gaat in gesprek met Linda en Niels. Zij wonen beide bij Severinus en zetten zich, op hun eigen manier, in voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

10.20 uur De Wet zorg en dwang: ja maar, hoe dan? Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

10.40 uur De Wet zorg en dwang: van papier naar praktijk.
Tijdens deze presentatie vertelt een gedragskundige hoe Severinus zich de afgelopen tijd heeft voorbereid op de invoering van de wet Zorg en Dwang. Welke stappen zijn hierbij gezet en wie zijn erbij betrokken?

11.05 uur Pijn, pijnsignalering en copingstrategieën. Annette van der Putten, hoogleraar Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen
Deze presentatie gaat in op recente ontwikkelingen rondom het signaleren van pijn bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen in de dagelijkse praktijk

11.30 uur Koffie- en theepauze

12.00 uur Passend psychofarmacagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Gerda de Kuijper, arts verstandelijk gehandicapten/onderzoeker, Centrum verstandelijke beperking en psychiatrie, GGZ Drenthe, Assen
Mensen met een verstandelijke beperking gebruiken vaak langdurig psychofarmaca buiten de geregistreerde indicatie, waarbij het gunstige effect niet bewezen is en er wel vaak schadelijke bijwerkingen zijn. Afbouwen lukt niet altijd, bijvoorbeeld door een niet herkende psychische stoornis. Psychofarmacagebruik kan dan wel passend zijn. In deze lezing wordt informatie over onderzoek en praktijkadvies gegeven hoe het voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking beter passend gemaakt kan worden.

12.25 uur Zorg voor geluk. Prof. dr. Ruut Veenhoven, socioloog en emeritus hoogleraar ‘Sociale condities voor menselijk geluk’, Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan de Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), Rotterdam
Wat heet ‘geluk’? Hoe kan geluk van verzorgden (mensen met een verstandelijke beperking) en verzorgenden (mantelzorgers en zorgprofessionals) gemeten worden? En hoe stuur je op geluk in de zorg?

13.00 uur Lunch

14.00 uur Workshopronde 1

15.00 uur Koffie- en theepauze

15.30 uur Workshopronde 2

16.30 uur Borrel

In de middag neem je deel aan twee van de volgende workshops:

W1. Zorg in vrijheid

Rieneke Dash, arts verstandelijk gehandicapten en Martijn Timmermans, regiebegeleider Severinus, Veldhoven
Hoe kun je vanuit een multidisciplinaire samenwerking tot een goed resultaat komen bij het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen? Welke methodes kan je hiervoor gebruiken en wat zijn de voorwaarden om de kans op succesvol afbouwen zo groot mogelijk te maken?

W2. Persoonsgerichte ondersteuning voor een leven lang kwaliteit van bestaan van mensen met EV(M)B. Een VWS – Volwaardig Leven initiatief
Ilona Senders, projectadviseur, Severinus, Veldhoven en Erwin Meinders, directeur, Mentech innovation, Eindhoven
Bij Severinus wonen veel cliënten die iedere dag ondersteuning bij alle aspecten van het dagelijks leven nodig hebben. Zij kunnen vaak moeilijk aangeven hoe en wanneer zij geluk ervaren. Levensvoldoening moet voornamelijk worden afgeleid van indirecte en niet-verbale uitingen, zoals gezichtsexpressie, uitingen van welbehagen, geluid of ervaringen uit hun omgeving. Mensen met EV(M)B zijn gebaat bij een sterk sociaal netwerk, om hen te begrijpen, te interpreteren en eigen regie te hebben op het eigen leven. Sociale contacten dragen, naast het hebben van eigen regie, bij aan het voorkomen van eenzaamheid en gezondheidsproblemen. En ze maken dat iemand erbij hoort en mee doet. Om de ondersteuningsbehoefte beter te begrijpen ontwikkelt Severinus een netwerkinstrument, dat die behoefte identificeert, een plan maakt en de kwaliteit van de implementatie meet en zo nodig bijstuurt. Hierdoor wordt de zorg en ondersteuning voor mensen met EVB/EMB beter en ervaren cliënten en naasten meer kwaliteit van bestaan. Tijdens deze workshop gaan we interactief aan de slag met netwerkanalyses.

W3. Zinvolle daginvulling
Marijke Smits, regiebegeleider dagbesteding en Job van Vugt, activiteitenbegeleider, Severinus, Veldhoven
Vanuit de gedachte dat ieder mens gelukkiger kan worden door leren en nuttig bezig zijn, richt de dagbesteding zich op activiteiten die voor cliënten identiteit versterkend zijn en een positieve bijdrage leveren aan hun welzijn en levensgeluk. Hierbij is de individuele vraag van de cliënt leidend. Hoe ontwikkel je passende activiteiten voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking?

W4. Preventief handelen bij grensoverschrijdend gedrag
Steven van Voornveld, trainer, (Kentalis) Kudding en partners, Amsterdam
Wat zit er achter het gedrag? Alle gedrag is communicatie! Gedrag wordt gezien als communicatie en uiting van behoeften en wensen. Communicatie is sterk afhankelijk van de manier waarop wij betekenis geven aan situaties, om vervolgens de juiste communicatievormen toe te passen. En hoe kunnen we als team ook gedrag analyseren om de kans te vergroten dat we het gedrag goed interpreteren. Vervolgens kunnen we ook een juiste reactie op het gedrag afspreken. Preventief handelen klinkt mooi maar hoe doe je het nou?

W5. Bejegening van mensen met een EVB in relatie tot de wet zorg en dwang
Frans Hoogeveen, gz-psycholoog, Den Haag
Het uitgangspunt van de nieuwe Wet zorg en dwang is ‘nee, tenzij’. De kernboodschap is: ‘dwang, alleen als het niet anders kan’. Wat betekent dit voor de bejegening van mensen met een ernstig verstandelijke beperking? In deze workshop discussiëren we aan de hand van casuïstiek over de ins en outs van de termen ‘vrijheid’, ‘wilsuitingen’, ‘verzet’ en ‘vrijwilligheid’. En over het ‘anders’ in ‘als het niet anders kan’. Want er is meer mogelijk dan je denkt.

W6. Wegingskader onvrijwillige zorg
Sara Nijs, postdoc. onderzoeker en Luciënne Heerkens, kennismanager, Universiteit Tilburg
Als reactie op moeilijk verstaanbaar gedrag van personen met ernstige meervoudige beperkingen wordt vaak onvrijwillige zorg toegepast. Naar aanleiding van de wet Zorg en Dwang werd het wegingskader ontwikkeld. Deze online webtool ondersteunt teams om alternatieven voor onvrijwillige zorg te zoeken en het perspectief van de persoon met een beperking hierin mee te nemen.

W7. Verborgen geluk (alleen ronde 1)
Maud van Zandvoort, Fanfabriek, Eindhoven
Doel van deze workshop is de medewerkers van zorginstellingen voor mensen met een beperking op een creatieve wijze te inspireren het geluk van cliënten centraal te stellen. Wat betekent geluk voor jou? Waar word jij blij van? En hoe speel je in op het geluksgevoel van jouw cliënten? Wie of wat heb je daarbij nodig?

W8. Seksualiteit en intimiteit (alleen ronde 2 )
Rita van Burgsteden, GZ psycholoog, Platform EMG, Utrecht
In de dagelijkse praktijk van ouders of begeleiders zien we dat ze zich handelingsverlegen kunnen voelen als het gaat om begeleiden van de seksuele ontwikkeling van het kind, jongere of volwassene met ernstige meervoudige beperkingen. Met de website ‘SeksualiteitEMB’ willen we handvatten aanreiken om bewustwording te creëren, het onderwerp bespreekbaar te maken en kennis te delen. In de workshop zal ik informatie van de site met jullie delen en toelichten. Daarnaast zal ik jullie laten kennismaken met stellingenspel en vragenlijsten en is er ruimte om casuïstiek in te brengen.

_________________

Ook aanwezig zijn:

Barry Emons is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een breed scala aan producten voor de zorgsector in de breedste zin van het woord. Naast snoezelruimtes en time-out ruimtes omvat ons assortiment onder andere bedden, aangepast spelmateriaal, fietsen, zacht meubilair en muziekinstrumenten.
De BelevenisTafel is een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke MultiTouch tafel, waaraan mensen gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Samen met diverse gehandicaptenorganisaties is een softwarepakket ontwikkeld voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Dit HoplaPakket heeft verscheidene actie-reactie spellen om EMB-cliënten te prikkelen.
De CRDL maakt contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met sociale interactie. Het moderne instrument brengt 25 verschillende geluiden ten gehore die worden geproduceerd op basis van vijf manieren van aanraken. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt.
Qwiek heeft al meer dan 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van producten die de zorgverlener in de ouderenzorg ondersteunen in de zorg voor cliënten. De producten zijn mobiel, kunnen een zorginterventie ondersteunen en sluiten aan op de belevingswereld van de cliënt.
De BeleefTV is een interactieve, mobiele activiteitentafel, speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. De BeleefTV zorgt voor een waardevolle dagbesteding die garant staat voor plezier en een positieve prikkeling van de hersenen. De verschillende spelletjes dagen de cliënten zowel mentaal als fysiek uit.
De NightWatch is een armband die gedurende de slaap de hartslag en beweging meet. Wanneer het systeem een zware epileptische aanval vermoedt, wordt er een waarschuwingssignaal gegeven aan een hulpverlener door middel van een draadloos signaal naar het bijbehorende basisstation.
www.kicozo.nl

_______

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg i.s.m. Severinus, dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, www.severinus.nl.

Wanneer, waar en voor wie

Het congres vindt plaats op vrijdag 27 september 2019 van 9.30-16.30 uur in Congrescentrum ReeHorst te Ede en is bestemd voor activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers, verpleegkundigen, verzorgenden, psychomotorisch therapeuten, VG-artsen, GZ-psychologen, gedragskundigen, orthopedagogen, docenten, leden van cliëntenraden en bewonersraden en overige geïnteresseerden.

Kosten

Tot 23 augustus 2019 € 175, – excl. btw, op en na 23 augustus € 195,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap, de link naar de hand-outs van de lezingen en een e-learningcursus beschikbaar gesteld door onze kennispartner E-nursing. Click hier voor kaarten.

Aanmelden/(annulerings)voorwaarden

Je kunt je aanmelden tot 20 september 2019. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 20 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Je toegangsbewijs krijg je uiterlijk 5 dagen van tevoren toegestuurd. Meld je aan door op onderstaande blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden, ontvang je direct een bevestiging via de e-mail. Ontvang je die niet, ook niet in je spambox, neem dan even contact met ons op.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) voor vijf punten.

Informatie

Bel voor informatie naar 030-7512487 of stuur een e-mail naar info@congressenmetzorg.nl.

Adres

Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: