Vernieuwing arbeidsverhoudingen en het congres ‘Zelforganisatie in de Zorg’

09:00
17:00
Landgoed Hooge Burch in Zwammerdam

De visie op zorg verandert. We werken meer en meer cliëntvolgend, regie ligt bij cliënten. Maar hoe zit het met onze medewerkers? Wat hebben zij nodig? Hoe zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke sector zijn waar mensen graag willen werken? Medewerkers spelen daarbij een cruciale rol. Zij weten namelijk het beste wat goede zorg en ondersteuning voor hun cliënten inhoudt en wat daarbij nodig is. Zoals aan goede zorg de dialoog met de cliënt ten grondslag ligt, zo ligt aan goede arbeidsverhoudingen de dialoog met de medewerker ten grondslag. Zij moeten dan ook de ruimte krijgen om dat te doen wat het meest bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. De wijze waarop het werk georganiseerd wordt, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden moeten hen daarbij helpen.

Zoektocht

Dat het vernieuwen van arbeidsverhoudingen een zoektocht is, bleek wel tijdens de startbijeenkomst op 10 mei jongstleden. Marieke Verkerk, projectleider innovatie en Kim de Stel, begeleider bij Ipse de Bruggen vertelden over zelforganisatie in hun praktijk en werken vanuit de bedoeling. Hun conclusie: zelforganisatie is geen doel maar een manier om te organiseren. De verantwoordelijkheid ligt in de teams. Maar dat is wel een proces. De aanwezigen herkenden de ontwikkeling van teams en de zoektocht naar de verhouding tussen de organisatie en teams en hoe dit goed in te richten. Meer eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers vraagt vertrouwen geven en nemen.

Congres Zelforganisatie in de zorg

Tijdens de startbijeenkomst kwam naar voren dat veel organisaties bezig zijn met een verkenning rond zelforganisatie. Daarom deze tip: op donderdag 12 september 2019 organiseert Ipse de Bruggen van 9.00 tot 17.00 uur het congres Zelforganisatie in de Zorg. Het thema is 'Er leiden meerdere wegen naar Rome'. En allemaal met het doel: leren van elkaars ervaringen en blijven groeien. Let op: aan het congres zijn kosten verbonden.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.ipsedebruggen.nl/congreszelforganisatie

Deze pagina is een onderdeel van: