Congres Green Deal Duurzame Zorg

09:00
17:00
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle - Stationsplein 1
Green deal logo

De VGN werkt samen met andere brancheorganisaties uit care- en cure-sector en het departement van VWS, binnen het programma Duurzame Zorg, aan de verduurzaming van de zorgorganisaties. Dit jaar organiseert het programma Duurzame Zorg het congres 'Green Deal zorg 2.0'. 

Uit een enquête is gebleken dat de bekostiging en financiering van de energietransitie voor veel bestuurders het belangrijkste vraagstuk is (naast vraagstukken zoals administratieve lasten en technische kennis). Voor bestuurders van zorgorganisaties wordt daarom in de ochtend een side event georganiseerd waarin met name aandacht zal zijn voor dit vraagstuk.

Andere onderwerpen die tijdens het congres aandacht krijgen zijn:

  • de sectorale en portefeuille routekaarten en handleidingen voor het opstellen van routekaarten voor het terugdringen van de CO2 uitstoot en de transitie naar andere energiebronnen.
  • de maatschappelijke opgave verwoord in het klimaatakkoord om de CO2 uitstoot te verminderen tot 0 in 2050 en de bijdrage die circulair inkopen daaraan kan leveren;
  • de mogelijkheden om de watervervuiling door medicijnresten tegen te gaan;
  • hoe een gezonde gebouwde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgprofessional kan worden gecreëerd.

Meer informatie over het programma staat in de uitnodiging van het congres. Deze vindt u in de bijlage. 

Voor wie

Bestuurders in de zorg

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het congres. 

Deze pagina is een onderdeel van: