Implementatie van de WMCZ 2018 in de gehandicaptenzorg (invitational)

09:30
13:30
Oudlaan 4, Utrecht
Logo WMCZ oranje

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt volgend jaar in werking. Begin 2020 presenteert de VGN, in samenwerking met het LSR en Kansplus, een handreiking/ modelregeling over de implementatie van de Wmcz. Wat houdt de wet precies in? Wat verandert er in de (mede)zeggenschap voor de gehandicaptenzorg? Wat moeten zorgaanbieders en hun cliëntenraden regelen? Daar willen we u bij betrekken op maandag 7 oktober. Denkt u mee over de implementatie van de WMCZ?

VGN, Kansplus en het LSR zullen plenair de belangrijkste veranderingen rondom de Wmcz 2018 met u delen. Daarna gaan we uiteen in gespreksgroepen. De gespreksgroepen onderzoeken, met ondersteuning van een gespreksleider, welke overwegingen een rol spelen bij de implementatie van de wet en bij het opstellen van een medezeggenschapsregeling. Thema’s die vragen om nieuwe overwegingen zijn bijvoorbeeld;

  • Wat regel je centraal en wat lokaal en wat verstaan we onder een ‘locatie’?
  • Het samenspel tussen inspraak door ouders/verwanten en door mensen met een beperking
  • De financiering en ondersteuning van de inspraak en medezeggenschap

De input uit de gespreksgroepen wordt meegenomen in de handreiking/ modelregeling die begin 2020 aan het veld wordt aangeboden.  

Tijdprogramma 

10.00 uur  Welkom en korte presentaties door Kansplus, LSR en VGN
10.50 uur  Gespreksronde 1 
11.50 uur  Wisselpauze 
12.00 uur  Gespreksronde 2 
13.00 uur  Lunch 

Voor wie

  • Bestuurders, managers, locatiehoofden, beleidsmedewerkers die zich bezig houden met (mede)zeggenschap

  • Cliëntenraadsleden (zowel cliënten als ouders/verwanten) op centraal niveau en locatieniveau

Er is beperkt plek. Bij overinschrijving zullen de VGN, Kansplus en het LSR een selectie maken, waarbij zij streven naar diversiteit in organisaties, perspectieven en niveaus.

Aanmelden

Graag iedere deelnemer apart aanmelden via onderstaand formulier.  

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Elske ten Vergert via etvergert@vgn.nl.