Bijeenkomst vernieuwing arbeidsverhoudingen

13.00
17.00
Oudlaan 4, Utrecht - zaal 17
Cover van het boekje visie arbeidsverhoudingen

In de ALV van november 2018 is besloten om een vervolg te geven aan de vernieuwing van arbeidsverhoudingen. In mei jongstleden vond hierover de eerste bijeenkomst plaats. De VGN organiseert nu een tweede bijeenkomst op vrijdag 8 november 2019.

Medewerkers willen meer regie krijgen op hun werk. Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op wat dit vraagt van de medewerkers, de organisatie en in uw rol als bestuurder.  

Wat wordt van een organisatie verwacht om de medewerker de genoemde invloed te geven? Welke afstemming over beslissingsbevoegdheid is daarbij nodig? Deze vragen komen aan de orde tijdens de bijeenkomst, die tevens is bedoeld als bron en start van de inrichting van proeftuinen.

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders van zorgaanbieders die lid zijn van de VGN. 

Meld u aan voor deze bijeenkomst via onderstaand aanmeldformulier. 

Deze pagina is een onderdeel van: