Seminar

Gegevensuitwisseling in de gehandicaptenzorg

10:00
13:00
Vergadercentrum Oudlaan, Oudlaan 4 in Utrecht

De VGN organiseert op vrijdag 29 november 2019 een bijeenkomst over gegevensuitwisseling in de gehandicaptenzorg. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Wij praten u bij over de actuele ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (het PGO), de richtlijn medicatieoverdracht in de keten, gegevensoverdracht tussen professionals, de Basisgegevensset zorg (Bgz) en Zorginformatiebouwstenen (Zib’s). Daarna is er ruim aandacht voor privacy-bewustzijn. Middels een actieve werkvorm halen we problemen, oorzaken en mogelijke interventie bij u op rond privacy-bewust gedrag van zorgprofessionals. Vervolgens voeren we met elkaar het gesprek over de vraagstukken op het gebied van gegevensuitwisseling waar u in uw organisatie mee te maken heeft en waarvoor u oplossingen zoekt.

Het programma wordt momenteel voorbereid. Mocht u onderwerpen hebben die u graag wilt bespreken of vragen hebben over de bijeenkomst, neem contact op met Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl of 06 13197186) of Stefan Clement (sclement@vgn.nl of 06 10288483).
 
Aanmelden
Uw aanmelding zien we graag tegemoet in antwoord op deze mail of via secretariaat@vgn.nl. Wilt u daarbij aangeven of u gebruik maakt van de lunch?

Deze pagina is een onderdeel van: