Utrechtzorg, VGN en ActiZ

Meet-up Alle talenten benutten!

10.30
12.30
Stadion Galgenwaard (Herculesplein 241, Utrecht)
Een leeringwerknemer krijgt uitleg van de praktijkbegeleider

De zorg heeft grote behoefte aan talentvolle mensen. Tegelijk staan veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te springen om (weer) aan het werk te gaan. Dit biedt kansen en mogelijkheden! Bent u benieuwd hoe uw collega’s dit doen? Durft u ook breder te kijken en bent u benieuwd hoe we dit succesvol kunnen aanpakken? Kom naar onze meet-up!

Bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u denken aan schoolverlaters uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, mensen met een Wajong-uitkering, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders. Met begeleiding op maat kunnen zij prima aan de slag in de zorg. Werkgevers kunnen hierbij praktisch en financieel worden ondersteund

Jaarlijks vindt in Stadion Galgenwaard in Utrecht het evenement “Scoor je talent” plaats. Ook dit jaar ontmoeten honderden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en vijftig werkgevers elkaar. Utrechtzorg organiseert samen met het werkgeversservicepunt Utrecht, ActiZ en VGN een speciale meet-up voor zorg en welzijn tijdens dit evenement: Alle Talenten Benutten!

Programma
Tijdens de meet-up ontmoeten HRM-medewerkers van zorgorganisaties, accountmanagers van gemeenten en UWV en stage-coördinatoren van VSO/PRO-scholen elkaar. Deskundigen vertellen wat er nodig en beschikbaar is, zorgorganisaties uit de regio delen hun succesvolle ervaringen en er zijn praktijktafels waar u vragen kunt stellen, dilemma’s kunt bespreken en samenwerkingen tot stand kunt brengen.

Na de meet-up bent u van harte welkom om samen met 50 werkgevers uit verschillende sectoren te lunchen. Deze werkgevers hebben al ervaring met het benutten van dit talent en kunnen u meer vertellen. Gastheer FC Utrecht en wethouder Linda Voortman verwelkomen u graag. Uiteraard bent u van harte welkom om na de lunch een kijkje te nemen en inspiratie op te doen op de banenmarkt “Scoor je talent”.

Praktische informatie
Bekijk voor meer informatie de Zorg-voor-werkwijzer: een praktische gids met casusbeschrijvingen per doelgroep en handige schema’s die inzicht geven in mogelijke vormen van begeleiding.

De bijeenkomst vindt op 26 november plaats in Stadion Galgenwaard (Herculesplein 241, Utrecht) van 10:30 tot 12:30 uur. U kunt zich voor 13 november aanmelden via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. “Scoor je talent”. Voor lunch wordt gezorgd. Het definitieve programma wordt met de bevestiging meegestuurd.

Initiatiefnemers
Deze bijeenkomst is een initiatief van Utrechtzorg, ActiZ, VGN en het werkgeversservicepunt Utrecht. Om de vijver van potentiële arbeidskrachten te vergroten hebben zij in 2018 met de sectorraad Praktijkonderwijs, PO-raad, Lecso, Divosa, UWV, RegioPlus, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een intentieverklaring ondertekend. Gezamenlijk faciliteren en bevorderen we de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de banen in zorg en welzijn. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten), en bij lopende activiteiten van ActiZ, VGN, UWV en Divosa.

Deze pagina is een onderdeel van: