Het LSR, LFB, Iederin, KansPlus en VGN

Congres cliëntenraden gehandicaptenzorg

9:30
15:00
Congrescentrum De Werelt in Lunteren
Foto van 3 lachende mensen

Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt dit congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg georganiseerd. Het belooft weer een inspirerende dag te worden! Dit keer staat namelijk de nieuwe wet voor cliëntenraden centraal. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De veranderingen in de Wmcz bieden veel kansen, bijvoorbeeld voor een goede dialoog tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Ook geeft de nieuwe wet meer mogelijkheden tot inspraak. Deze inspraak gaat over onderwerpen die van invloed zijn op het dagelijks leven. Het programma van de dag biedt voor elk wat wils. Zo zijn er workshops voor deelnemers die begrijpelijk taalgebruik en praktische werkvormen fijn vinden. Daarnaast zijn er beleidssessies voor deelnemers die diep op de wetteksten in willen gaan.

Deze pagina is een onderdeel van: