VGN en Kenniscentrum LVB

Praktijklab Leeftijdsgrens van 18 voor jongeren met een LVB

13:00
16.30
De Blikopener, Utrecht
LVB

Op 2 en 16 december vinden drie Praktijklabs plaats die onderdeel uitmaken van het Leerprogramma LVB. De Praktijklabs worden georganiseerd door de VGN, in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum LVB en met ondersteuning van het Instituut voor Publieke Waarden. Thema's Leeftijdgrens 18 jaar, Wonen & Zorg en Werken. U kunt zich vanaf nu aanmelden.

In drie Praktijklabs willen we individuele casuistiek van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) oplossen en vertalen naar nieuwe oplossingen (handelingsperspectieven) die van betekenis kunnen zijn voor een grote groep. Dit doen we op basis van de lessen en uitkomsten van de eerder gehouden reflectiesessies van het Leerprogramma.
Ieder Praktijklab kent een eigen thema. De drie thema’s zijn:

Praktijklab I - Leeftijdsgrens 18 jaar: maandag 2 december, 13.00­-16.30 uur

Leeftijdsgrenzen spelen een belangrijke rol in domeinen als zorg en ondersteuning, werk en inkomen en onderwijs. Een belangrijke leeftijdsgrens is die van achttien jaar. Zodra je achttien wordt, verandert er van alles in je leven. Voor jongeren met een LVB levert deze grens vaak problemen op die zelfs voor professionals moeilijk te begrijpen en op te lossen zijn. Jongeren met een LVB lopen dan geregeld vast. In dit Praktijklab willen we samen oplossingen ontwerpen die deze overgang beter laten verlopen. Hierbij richten we ons specifiek op de leeftijdsgrens van achttien jaar in de Jeugdwet.  

Praktijklab II -  Wonen & Zorg: maandag 16 december, 9.00­-13.00 uur

In dit Praktijklab gaan we oplossingen zowel voor de korte termijn, als voor de wat verdere toekomst ontwerpen voor problemen die mensen met een LVB op dit moment ervaren op het gebied van wonen (huisvesting) in combinatie met zorg en ondersteuning. Een vraag die we hierin meenemen is: Hoe kunnen we meer mogelijkheden ontwikkelen voor mensen met een LVB om stappen te kunnen maken richting zelfstandig wonen? Maar ook om een stapje terug te doen als een volgende stap richting zelfstandigheid toch (tijdelijk) niet lukt.

Praktijklab III – Werken: maandag 16 december, 13.30-17.00 uur

In dit Praktijklab staan we stil bij het probleem dat de arbeidsmarkt in Nederland vaak lastig toegankelijk is voor (jong)volwassenen  met een LVB. Voor hen is toeleiding naar werk vaak lastig. Er zijn weinig mogelijkheden voor een baan en er valt weinig te kiezen. Ook is er vaak beperkte aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in relatie tot een baan en/of dagbesteding. Tijdens het Praktijklab delen we goede voorbeelden en ontwerpen we samen oplossingen voor deze problemen.

Eerder zijn data van 2 en 16 december gecommuniceerd, deze zijn komen te vervallen. 

Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt. Dus meld u snel aan! U kunt zich aanmelden voor één of meerdere Praktijklabs en de slotbijeenkomst via dit inschrijfformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 november. De locatie van de bijeenkomsten is de Blikopener, Grebbeberglaan 15 in Utrecht. Voor of na een sessie wordt voor een lunch wordt gezorgd. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of u hier gebruik van maakt.

Voor wie?

Uw inbreng bij de Praktijklabs in december is belangrijk. Bestuurders, managers en professionals van de leden van de VGN zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen, evenals ketenpartners die betrokken zijn bij de casus en/of dit onderwerp. Dit kunnen bijvoorbeeld ambtenaren zijn in uw gemeente, maar ook medewerkers van woningcorporaties, het UWV of andere zorgaanbieders. Deze partners kunt u ook zelf uitnodigen aan de hand van deze uitnodiging. Ook worden een aantal vertegenwoordigers van een aantal landelijke organisaties uitgenodigd.

Wat ging vooraf?

De Praktijklabs zijn een onderdeel van het Leerprogramma LVB dat de VGN organiseert in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum LVB en met ondersteuning van het Instituut voor Publieke Waarden. In dit Leerprogramma willen we komen tot betere hulp voor mensen met een LVB, maar ook tot betere verbinding tussen de verschillende domeinen (wonen, leren, werken). Dit doen we door van elkaar en van mensen met een licht verstandelijke beperking te leren. Casuïstiek uit de praktijk van onze leden vormt de basis van het programma. In het programma leren we eerst op kleine schaal op basis van concrete casuïstiek, om vervolgens te onderzoeken hoe we deze kennis kunnen benutten voor oplossingen op bredere schaal.

Op 6 februari jl. is het programma gestart. Tijdens een bestuurlijke kick-off van het leerprogramma is de problematiek verkend rondom de thema’s wonen, werken, inkomen & schulden en duurzame relaties. Een aantal deelnemers heeft vervolgens interessante casuïstiek aangeleverd. De afgelopen maanden is gewerkt aan het oplossen van deze casuïstiek, zodat we kunnen zien waar mensen met een LVB vastlopen in het huidige systeem. Deze lessen hebben we expliciet gemaakt tijdens de reflectiesessies in september en oktober. In de komende Praktijklabs willen we oplossingen delen en ontwikkelen voor een aantal belangrijke knelpunten.

Slotbijeenkomst op dinsdag 14 januari 2020

De handelingsperspectieven uit de Praktijklabs worden vervolgens uitgewerkt tot businesscases. Op 14 januari 2020 organiseert de VGN een bijeenkomst waarin we alle businesscases pitchen aan de leden van de VGN en partijen die gedurende het traject betrokken zijn geraakt en geïnteresseerd zijn in de uitkomst. Ook hier bent u van harte welkom, aanmelden is nu al mogelijk!

Graag tot ziens op één van de Praktijklabs in december!

Deze pagina is een onderdeel van: