De VGN, Vilans en het ministerie van VWS

Symposium Nachtzorg: Held in de nacht

12:00
17:00
Het Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
Nachtzorg

Op maandag 3 februari organiseren de VGN en het programma Volwaardig leven het Symposium ‘Held in de Nacht’. Het is de eerste ‘special’ in een reeks vanuit het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte (onderdeel van het programma Volwaardig leven), waarbij steeds een ander actueel thema binnen de persoonsgerichte zorg centraal staat. In deze themabijeenkomst delen we de resultaten van het kennisnetwerk nachtzorg van VGN en wordt nachtzorg in de volle breedte belicht, met aandacht voor aansprekende voorbeelden en actuele vraagstukken rondom nachtzorg. Ook komt het belang van lekker slapen en goede nachtzorg aan de orde, evenals technologie en domotica, onderlinge afstemming tussen dag- en nachtzorg en samenspel met alle betrokkenen.

Meld je aan!

Meld je hier aan voor het symposium! Deelname is kosteloos. 

Over Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

Deze pagina is een onderdeel van: