VGN en Actiz Seminar

Workshop Nieuw Ontwerp ECD's

12:00
17:00
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

Deze workshop stelt u in de gelegenheid om nader kennis te nemen van de "professionele omgeving" en we besteden aandacht aan de ontwikkelingen op de markt van ECD leveranciers op basis van de marktverkenning van ECD’s die ActiZ recent heeft gepubliceerd. VGN en ActiZ hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet een programma van eisen, het is een beschrijving van de grondbeginselen, de principes voor de werking en het ontwerp van een professionele omgeving. In deze workshop gaan we met u aan de slag met het document 'De professionele omgeving' en bijbehorende handreikingen.

Professionele omgeving
Met een professionele omgeving richten we ons op de kern van wat zorgaanbieders nu veelal gebruiken als Elektronisch Client Dossier (ECD). Met professionele omgeving bedoelen we een digitale werkplek waar onder andere ruimte is om gegevens over de zorg voor de client vast te leggen en waar ook ruimte is voor professionele richtlijnen en werkprotocollen van de zorgorganisatie. De professionele omgeving gaat over de inhoud van de zorg en ondersteuning, op basis van professionele richtlijnen en protocollen. 

Vijf basisprincipes
De professionele omgeving zou moeten voldoen aan vijf basisprincipes:

  • Eenvoudig (= gebruiksvriendelijk)
  • Slim (= met beslisondersteuning, bijvoorbeeld op basis van algoritmen)
  • Professioneel (= ondersteunt de beroepsbeoefenaar in het methodisch werken)
  • Open (= nationale en/of internationale standaarden)
  • Interoperabel (= te koppelen op basis van open standaarden aan andere systemen om uitwisseling van gegevens te ondersteunen)

De beschrijving van de 'professionele omgeving' is bedoeld als groeidocument, en zal de komende tijd worden doorontwikkeld op basis van ervaringen in het gebruik ervan.

Handreikingen
Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is dat de professionele omgeving een zaak is van zorgprofessionals. Met dit document “Professionele omgeving voor Zorgprofessionals” willen wij zorgprofessionals, zorgorganisaties en softwareontwikkelaars handvatten bieden bij hun gesprek over de ICT-oplossingen die hen daadwerkelijk ondersteunen op de inhoud en op het proces van het leveren van zorg en ondersteuning. Om dat gesprek op weg te helpen hebben we het ontwerp aangevuld met drie handreikingen, een voor zorgprofessionals, een voor informatiemanagers en een voor bestuurders. 

Aanmelden
U kunt u aanmelden voor de workshop door het sturen van een mail met uw naam, functie en contactgegevens aan hhuizinga@vgn.nl.

Vragen?
Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met Han Huizinga, beleidsmedewerker VGN : hhuizinga@vgn.nl of 06 13197186 

Deze pagina is een onderdeel van: