Trimbos Instituut

Platformbijeenkomst ‘Mensen met psychiatrische problematiek in een VG-instelling’

14:00
16:00
Cultureel Centrum van Amerpoort
Muzeplein 105
3744 PP Baarn
kennismanagement

Het Trimbos-instituut organiseert op 5 maart 2020 een platformbijeenkomst over het onderzoek naar verbetering van de kennisinfrastructuur in de zorg voor ‘mensen met psychiatrische problematiek die verblijven in een VG-instelling’.

Het Trimbos-instituut organiseert een platformbijeenkomst over het onderzoek naar verbetering van de kennisinfrastructuur in de zorg voor ‘mensen met psychiatrische problematiek die verblijven in een VG-instelling’. Dit onderzoek werd op de bijeenkomst van 27 september 2019 kort gepresenteerd en is onderdeel van de activiteiten van VWS voor de verbetering van het professioneel handelen in de langdurige zorg. De platformbijeenkomst is bedoeld voor betrokkenen bij deze groep cliënten en heeft als doel gezamenlijk te reflecteren op de uitkomsten van de expertraadpleging (Delphi-onderzoek) voor het nader definiëren van de doelgroep ‘mensen met psychiatrische problematiek die verblijven in een VG-instelling’. Daarnaast staat de uitwisseling van praktijkervaringen op de agenda met het oog op de voorbereiding van de volgende stap in het onderzoek: inzicht krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren in samenwerking en kennisdeling tussen sectoren. 
Aanmelding vóór 24 februari bij Freeke Perdok van het Trimbos-instituut: fperdok@trimbos.nl 

Deze pagina is een onderdeel van: