VNG, Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie. Seminar

Workshop Homerun tijdens het congres "Doen wat werkt in het sociaal domein"

09:30
15:45
Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
Jongere

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Humanitas DMH en VGN presenteren tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ een workshop over Homerun, een succesvolle aanpak die laat zien dat het wél kan. Homerun ondersteunt bij de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) tijdens en na detentie.
Bij aanmelding kunt u kiezen om deze workshop bij te wonen.

Wilt u weten hoe gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Tijdens dit door de VNG georganiseerde congres delen organisaties uit het hele land aanpakken waaruit blijkt dat preventie loont. De workshop over Homerun van Humanitas DMH is er één van. 

Over de workshop Homerun

Het methodisch kader ‘Homerun’ dat door Humanitas DMH is ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met LVB en bijkomende complexe problematiek is een werkwijze die zowel vanuit de Wmo, Wlz als de forensische zorg wordt ingezet. Op steeds meer plekken vallen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) buiten de boot. Zo ook mensen met een LVB in detentie, zij missen vaak begeleiding bij de terugkeer naar de maatschappij. Dit betekent een grote kans op recidive en meer maatschappelijke problemen. Het methodisch kader Homerun dat door Humanitas DMH is ontwikkeld, ondersteunt bij de begeleiding van cliënten met een LVB. Recidive wordt voorkomen, de cliënt ervaart meer levensgeluk, de begeleider heeft bevredigend werk én er zijn minder kosten. Want elke euro die wordt geïnvesteerd in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens hun detentie, levert ruim drie euro op, zo blijkt uit een onderzoek van de VGN. In de workshop doe je kennis op over wat begeleiding tijdens detentie en direct erna voor mensen met een LVB op lange termijn oplevert. Hoe werkt Homerun voor LVB’ers in detentie en daarbuiten? Wat levert het jou, de cliënt én de samenleving op? En waar liggen samenwerkingskansen?
De workshop wordt verzorgd door Martine Meijer, trajectcoördinator Homerun Rotterdam, Jochem Hooghiemstra, trajectcoördinator Homerun Zwolle, Marijn Donkervliet, bestuurssecretaris Humanitas DMH en Han Huizinga, beleidsadviseur VGN.

Over het congres

In het plenaire deel van het congres zijn lezingen van:

  • Hans Boutellier, voormalig directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Corrie Tijsseling, onderzoeker bij Geestelijke Gezondheidzorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD) en Kentalis.

Ook de gastgemeenten vervullen een rol in het plenaire deel. In Zwolle (10 maart) sluit wethouder Michiel van Willigen het congres af met zijn observaties over werken aan preventie in zijn stad.

De gespreksleiding is in handen van Marianne van den Anker en Imrat Verhoeven. Marianne van den Anker is oud-wethouder van de gemeente Rotterdam en nauw betrokken bij bewijsvoering rond jeugd- en eenzaamheidsinterventies. Imrat Verhoeven is universitair docent Bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie?

Dit congres is zowel voor leidinggevenden als uitvoerende professionals werkzaam binnen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals kennisinstituten, belangenorganisaties, wetenschaps- en onderwijsinstellingen en de landelijke overheid.

Aanmelden en toegangsprijs

De deelnemersbijdrage is € 195,00, exclusief btw. Meld je aan met het aanmeldformulier. Heb je bezwaar tegen de toegangsprijs, maar wil je wel graag komen? Neem dan contact op met Djuna Buizer van Movisie via d.buizer@movisie.nl.

Meer informatie over dit congres vind u via deze link.

Deze pagina is een onderdeel van: