AANGEPAST: ONLINE ledenbijeenkomst: De betekenis van de wetswijziging GGZ in de Wlz voor organisaties in de gehandicaptenzorg

13.00
15.30
Online
witte puzzelstukjes liggen op turqoise achtergrond

Op 26 mei organiseert de VGN een online ledenbijeenkomst over de toegang voor GGZ in de Wlz. Door deze aanpassing van de Wlz kunnen mensen ook op grond van psychiatrische problematiek toegang krijgen tot de Wlz wanneer zij aan de Wlz-toegangscriteria voldoen. Dit kan betekenis hebben voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.
Het doel van deze bijeenkomst is om leden te informeren over de gevolgen van de wetswijziging.

Het programma is plenair, waarbij presentaties worden afgewisseld met de mogelijkheid van het stellen van vragen. 

Er zullen presentaties zijn vanuit: 

  • Het ministerie van VWS over de achtergrond en de stand van zaken van de implementatie van deze wetswijziging 
  • Het CIZ over hoe het CIZ de Wlz-aanvragen beoordeeld, specifiek gericht op de psychiatrische problematiek 
  • Zorgverzekeraars Nederland over hoe zorgkantoren de inkoop gaan vormgeven voor de ggz-zorgprofielen 
  • Zorginstituut Nederland over hoe de aanspraak op behandeling is geregeld voor mensen met een ggz-zorgprofiel 
  • VGN over het vraagstuk van de wetgeving rond vrijheidsbeperking, de WZD in de gehandicaptenzorg en de Wvggz in de GGZ. 

De bijeenkomst is van 13.00-15.30 uur. 

U kunt zich tot uiterlijk 22 mei aanmelden via secretariaat@vgn.nl (naam, functie, organisatie en emailadres opgeven a.u.b.).

Deze pagina is een onderdeel van: