Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) Symposium

Congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden

9:30
17:00
Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht

Voorkom met ketensamenwerking maatschappelijke problemen en recidive. Het is belangrijk dat ex-gedetineerden niet in herhaling vallen en dat de maatschappij geen hinder ondervindt van overlast en criminaliteit. Voor een succesvolle maatschappelijke re-integratie van de ex-gedetineerde is samenwerking onmisbaar. De samenwerking begint al tijdens detentie waarbij het gevangeniswezen betrokken is. Maar hoe kunnen we deze samenwerking nog beter inzetten? En waar zitten de mogelijkheden van het bestuurlijk akkoord waarmee je op de werkvloer aan de slag kan?

VGN-directeur Frank Bluiminck, één van de sprekers, gaat o.a. in hoe mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) het beste kunnen worden begeleid in en na detentie. Ook andere experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven wisselen kennis en ervaring uit over ketensamenwerkingsverbanden en praktijkcases. Ze geven waardevolle handvatten, tips en tricks om direct mee aan de slag te gaan.

Onze samenleving wordt steeds veeleisender en er is een oververtegenwoordiging (zo’n 40%) van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in detentie. In zijn presentatie licht Frank Bluiminck toe hoe een integrale benadering voor mensen met LVB kan zorgen voor minder recidive, minder overlast, meer levensgeluk en forse besparingen. Ook het voorkomen dat mensen met LVB in detentie raken en het meedoen in de samenleving na de vrijlating, komt aan de orde.

Andere onderwerpen die aan bod komen:

  • Re-integratie tijdens en aansluitend op detentie. Hoe pak je dit effectief aan?
  • Ketensamenwerkingsverbanden en praktijkcases: wat zijn de lessons learned?
  • Uitwisselen van persoonsgegevens. Weet jij wat wel en niet mag?
  • Hoe werk je effectief samen met ketenpartners en creëer je organisatie overstijgend belang?
  • Wat is de praktische uitwerking van het bestuurlijk akkoord voor jou?

Zie hier het hele programma

Wie mag dit congres niet missen?

Dit congres is speciaal ontwikkeld voor iedereen binnen veiligheid, zorg en sociaal domein in de functie van teamhoofd, afdelingshoofd, projectleider, coördinator, regisseur, procesmanager, casemanager, wijkmanager, gebiedsmanager, beleidsmaker of adviseur.

Inschrijven kan via deze link. Tot 1 april kost de inschrijving 399,- euro, daarna bedragen de kosten 499,-. 

Frank Bluiminck (VGN)
Fotobijschrift
Frank Bluiminck (VGN)