Online bestuurdersbijeenkomst ‘Denkt u mee over de positionering van huisartsen- en AVG zorg voor Wlz cliënten?’

14.00
16.00
Online
wlz

De VGN organiseert in september en oktober 4 online bestuurdersbijeenkomsten over de positionering van huisartsenzorg en AVG-zorg voor mensen met een beperking in de Wlz. In de bijeenkomsten verkennen we met een kleine groep bestuurders welke uitgangspunten en randvoorwaarden (moeten) gelden voor de positionering van deze zorg. Deze verkenning vormt input voor het VGN standpunt in de aanloop naar een besluit dat in de volgende kabinetsperiode wordt verwacht.

Huisartsenzorg voor Wlz-cliënten is nog steeds een ingewikkeld web van verschillende regelingen, aanspraken en bekostiging. De knelpunten die dit met zich meebrengt voor de toegang tot huisartsenzorg zijn vorig jaar duidelijk naar voren gekomen en heeft ook tot acties geleid, maar de complexiteit, knelpunten en verschillen zijn daarmee niet weg.  In een recent onderzoek heeft de NZa aan VWS geadviseerd om de medisch generalistische zorg (MGZ) - dat is de zorg die huisartsen en AVGs plegen te bieden voor mensen in de Wlz - in 1 regime onder te brengen. Dit advies vormt input voor een besluit door het volgende kabinet. Het VGN bestuur wil graag met leden verkennen aan welke uitgangspunten en randvoorwaarden voldaan moet worden bij de positionering van MGZ voor mensen met een beperking in de Wlz. Hiervoor organiseren wij in september en oktober vier online bestuurdersbijeenkomsten waarin u onder leiding van een externe gespreksleider in een kleine groep in gesprek gaat over dit onderwerp. Aan elk van de bijeenkomsten neemt een lid van het VGN bestuur deel. De uitkomsten van de bijeenkomsten gebruiken we in de lobby voor de verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord.

We nodigen bestuurders van VGN leden van harte uit om deel te nemen aan een van deze bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • woensdag 16 september 14.00 tot 16.00 uur (bijeenkomst is volgeboekt; u kunt zich niet meer aanmelden voor deze datum)
  • woensdag 30 september 15.00 tot 17.00 uur (bijeenkomst is volgeboekt, u kunt zich niet meer aanmelden voor deze datum)
  • donderdag 8 oktober 18.30 tot 20.30 uur (bijeenkomst is volgeboekt, u kunt zich niet meer aanmelden voor deze datum)
  • dinsdag 13 oktober 13.00 tot 15.00 uur  (bijeenkomst is volgeboekt, u kunt zich niet meer aanmelden voor deze datum)

LET OP:

Het maximum aantal personen voor deze bijeenkomsten is bereikt; u kunt zich helaas niet meer aanmelden. Mocht u toch interesse hebben, mailt u dan naar secretariaat@vgn.nl (organisatie, naam en functie) dan nemen we op een later moment contact met u op.

Als u zich al hebt aangemeld, informeren wij u in de eerste week van september op welke datum u kunt deelnemen. U ontvangt dan ook een notitie ter voorbereiding.

 

Deze pagina is een onderdeel van: