Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), in samenwerking met IZZ en de VGN

Leren van de coronacrisis: in gesprek over gezond en met plezier werken

15:00
16:00
Online
vijf mensen zijn in gesprek met elkaar en lachen

Veel gehandicaptenzorgorganisaties en hun medewerkers maken nu de balans op. De crisis heeft impact op de manier van werken. Hoe ga je nu verder? Wat wil je nu behouden in de gehandicaptenzorg? Hoe start je het gesprek hierover in je eigen organisatie? Wat kan je zelf? Waar heb je anderen bij nodig?

Door ervaringen te delen, het gesprek hierover te stimuleren en methodes aan te reiken geven we je handvatten om in je eigen organisatie met elkaar in gesprek te gaan.

Je neemt eenvoudig (kosteloos) online deel. Tijdens de bijeenkomst maken we gebruik van de wetenschappelijke methode InDialoog om het gesprek op gang te brengen. 

Programma en sprekers

  • Welkom en Facts & Figures door Susanne Bruijnscoördinator veilig, gezond en met plezier werken bij de STAG
  • Mensgerichte gehandicaptenzorg en werken vanuit vertrouwen –  een inleiding door Gerard Schoep, Manager Arbeidszaken VGN, Voormalig bestuurder Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe
  • Een panel (vanuit de deelnemers aan de bijeenkomst) gaat in gesprek aan de hand van stellingen o.l.v. Martijn VenusManager Projecten Gezond werken in de zorg IZZ

Na deze bijeenkomst:

  • Heb je inzicht in ervaringen van andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg
  • Ontvang je handvatten om werken vanuit vertrouwen bespreekbaar te maken in je team
  • Ontvang je een terugkoppeling met daarin de onderwerpen die aan bod zijn gekomen en tips en instrumenten om in je eigen organisatie en team het gesprek te starten

Aanmelden

klik hier

Achtergrondinformatie

De coronacrisis heeft niet alleen negatieve gevolgen. Zo is uit onderzoek gebleken dat de regeldruk is verlaagd en het organisatieklimaat is verbeterd. (bron onderzoek IZZ)

Er zijn mooie voorbeelden van organisaties waar activiteitenbegeleiders deel hebben genomen aan het zorgproces. Activiteitenbegeleiders en zorgmedewerkers hebben op deze manier elkaars werk leren kennen en leren waarderen. Dit inzicht in elkaars werk komt de samenwerking en het werkplezier ten goede. Lees hier bijvoorbeeld over wat de medewerkers van Severinus tijdens de lockdown leerden van elkaar.