Uitreiking Ds. Visscherprijs

15:00
Academiezaal Radboud Universiteit Nijmegen.
Ds Visscherprijs

Op vrijdagmiddag 23 oktober 2020 wordt voor de dertiende keer de tweejaarlijkse Ds. Visscherprijs uitgereikt voor een uitmuntend proefschrift over mensen met een verstandelijke beperking. In de loop van 2019 werden 17 proefschriften ingediend met een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

De onafhankelijke jury heeft drie dissertaties genomineerd voor de (13e) Ds. Visscherprijs 2020: in alfabetische volgorde:

Dr. Tessa K. Frankena
Optimising inclusive health research: where expectations and realities meet Meaningful collaboration with people with intellectual disabilities

Dr. Maaike Marijn van Rest
Social Information Processing in Adolescents with Mild to Borderline Intellectual Disability

Dr. Cis Vrijmoeth
Timely identification of people with intellectual disabilities in need of palliative care

Programma

Het enigszins ingekorte programma is als volgt (zaal open vanaf 14.30 uur):

  • 15.00 uur: Opening door Dr. A. Lansink, voorzitter van het ds. Visscherfonds
  • 15.10 uur: Dr. W. Buntinx: ’50 jaar wetenschappelijk onderzoek gehandicaptenzorg’
  • 15.30 uur: Korte presentaties door de 3 genomineerden (in alfabetische volgorde)
  • 16.15 uur: Ds. Visscherlezing door Prof.dr. E. Kimman s.j.: ‘Meerwaarde van beperking: de gehandicapte mens als voorbeeld’
  • 16.30 uur: Voorlezen juryrapport door Prof.dr. P. Embregts, voorzitter van de jury van de Ds. Visscherprijs 2020
  • 16.40 uur: Uitreiking Ds. Visscherprijs 2020 door Dr. A. Lansink
  • 16.45 uur: Feestelijke borrel in de ontvangstruimte van de Aula, waar de gasten met inachtneming van de coronaregels
    gelukwensen kunnen aanbieden aan de prijswinnaar en genomineerden
  • 18.00 uur: Sluiting

Aanmelden en informatie

Het bestuur van het Ds. Visscherfonds nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de 13e editie van de uitreiking van de Ds. Visscherprijs. Als gevolg van de coronamaatregelen beschikt de Academiezaal over 60 plaatsen. Een twintigtal is gereserveerd voor de jury- en bestuursleden en voor de genomineerden met hun partners. Tegen die achtergrond wordt u verzocht uw aanwezigheid tijdig door te geven via secretaris@dsvisscherfonds.nl of ruud.geus@planet.nl, jurysecretaris Ds. Visscherprijs 2020.

Voor nadere informatie, ook voor de geldende coronamaatregelen en eventuele programmawijzigingen, zie de nieuwe website: www.dsvisscherfonds.nl.