SZW, De Programmaraad en VGN Netwerkbijeenkomst

Bovenregionale bijeenkomsten Simpel Switchen - Van dagbesteding naar (beschut) werk

14.00
16.00
Digitaal
Twee mensen aan het werk in de kelder

De Programmaraad organiseert in samenwerking met het ministerie van SZW en VGN een serie van 3 bovenregionale bijeenkomsten. Vanwege de Corona -maatregelen zullen deze sessies digitaal via zoom plaatsvinden. Het thema van de bijeenkomsten is Simpel Switchen spoor 3: meedoen op de best passende plek. Het zal daarbij met name gaan over de switch van dagbesteding naar (beschut) werk of de switch van (beschut) werk naar dagbesteding.

De Programmaraad organiseert in samenwerking met het ministerie van SZW en VGN een serie van 3 bovenregionale bijeenkomsten. Vanwege de Corona -maatregelen zullen deze sessies digitaal via zoom plaatsvinden. Het thema van de bijeenkomsten is Simpel Switchen spoor 3: meedoen op de best passende plek. Het zal daarbij met name gaan over de switch van dagbesteding naar (beschut) werk of de switch van (beschut) werk naar dagbesteding.

Het precieze programma wordt later bekend gemaakt maar in ieder geval worden het interactieve sessies waarbij de nadruk ligt op verbinding tussen het zorgdomein en het domein Werk en Inkomen en leren van elkaar. Inhoudelijk zal er in het programma aandacht zijn voor:

  • ¬†De klantreis Simpel Switchen van dagbesteding naar werk die eind november wordt opgeleverd door de Programmaraad
  • De resultaten van de verkenning van Movisie en Stimulansz over ditzelfde thema: switchen van dagbesteding naar werk
  • ¬†Praktijkvoorbeelden

Naast de achterban van de partijen in de Programmaraad (medewerkers werk en inkomen van gemeenten, UWV, sociale werkbedrijven) worden ook zorginstellingen en medewerkers WMO van gemeenten nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te melden.

De sessies vinden plaats op:

  • Maandag 30 november van 14:00-16:00 regio Noord
  • Dinsdag 1 december van 14:00-16:00 regio Midden
  • Donderdag 3 december van 14:00-16:00 regio Zuid

Mocht je niet kunnen op de dag dat er een sessie is in jouw regio dan kun je altijd aansluiten bij een andere regio. U kunt zich hier aanmelden

Deze pagina is een onderdeel van: