Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, Nidos, Ministeries van VWS en JenV -

“Een jaar na Commissie De Winter – Voorkomen van geweld in de jeugdzorg”

09:30
11:30
Online

Vorig jaar juni presenteerde de Commissie De Winter haar aanbevelingen om geweld in de jeugdzorg te voorkomen. In het afgelopen jaar hebben de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ, de samenwerking van de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, VGN en de VOBC), Nidos en de Rijksoverheid gewerkt aan een pakket aan maatregelen om het leed van de slachtoffers te erkennen, te voorkomen en te leren voor de toekomst.

Vorig jaar spraken we af na een jaar weer bij elkaar te komen. Nu is het zo ver en wij nodigen u van harte uit u aan te melden voor het online congres: “Een jaar na Commissie De Winter – Voorkomen van geweld in de jeugdzorg”

Programma

Het congres vindt plaats op 9, 10, 12 en 13 november, in de ochtend van 9.30 – 11.30 uur. Tijdens het congres spreken we onder leiding van Ruben Maes over de volgende thema’s:

•    In dialoog over werken aan veiligheid
•    Hoe om te gaan met geweld in de jeugdzorg?
•    Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen? 

Het volledige programma is te vinden in de bijlage onder dit artikel en op de site van de BGZJ

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het congres met deze registratielink. U kunt ervoor kiezen alle ochtenden te volgen of een deel van het programma. U ontvangt eind oktober de definitieve bevestiging. Dan kunt u zich ook inschrijven voor de verschillende subsessies. Wilt u deze uitnodiging ook onder de aandacht van betrokken managers, professionals en cliënten in uw organisatie brengen? 

Online congres

Het online congres vindt plaats via ZOOM. Dit platform biedt de gewenste faciliteiten om het congres met interactieve werkvormen te organiseren.