VGN Ledenbijeenkomst

Werkatelier: nieuwe vormen van medezeggenschap

9.30
11.30
Online via Teams
zeggenschap

Als VGN leernetwerk Arbeidsverhoudingen richten we ons op de vraag welke arbeidsverhoudingen en voorwaarden bijdragen aan het organiseren van ruimte voor meer betrokkenheid van medewerkers bij de vormgeving van hun werk.

Wat gaan we doen?

Als VGN leernetwerk Arbeidsverhoudingen richten we ons op de vraag welke arbeidsverhoudingen en voorwaarden bijdragen aan het organiseren van ruimte voor meer betrokkenheid van medewerkers bij de vormgeving van hun werk.

Het thema voor dit werkatelier is: nieuwe vormen van medezeggenschap.

Het werkatelier heeft als doel om te leren van elkaars ervaringen, te reflecteren op je eigen werkpraktijk en je te laten inspireren voor het zetten van nieuwe stappen.

In gesprek met Petra Egbers van Ons Tweede Thuis en Lynda de Jongh van de Prinsenstichting, twee actief betrokken leden van het netwerk, ontstond de behoefte om eens nader in te gaan nieuwe vormen van (mede)zeggenschap.

We hebben vragen als

Als we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan praten, hoe geef je de medezeggenschap dan vorm? Hoe organiseer je, samen met de OR, participatie met medewerkers? Hoe betrek je de achterban en wat doe je met de opbrengst?

Zijn dit voor jou herkenbare, interessante vragen?

Op woensdag 11 november staat dit thema centraal in ons werkatelier en je bent daarbij van harte welkom.

Als opstap hebben we twee inspirerende verhalen.  De voorzitters van de OR van de Prinsenstichting en van Koraal en hun bestuurder/strategisch HR adviseur zullen hun verhaal delen. Vervolgens faciliteren we de dialoog op basis van de ingebrachte vragen.

Interesse?

Meld je aan bij Joke van Alten (vanalten@lereninbedrijf.nl) dan ontvang je een link naar de Teams-sessie.

 

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: