VGN en ZonMw

Werkconferentie 'Verrijk de zorg met zinvolle data'

09:30
12:30
Online
table met data en papieren met pen

In het kader van NPG Gewoon Bijzonder heeft ZonMw een Minimale Dataset Gehandicaptenzorg geïnitieerd. Een set vragenlijsten voor gebruik in onderzoek, beleid en praktijk. Via een quick scan is de huidige situatie met betrekking tot datagebruik in het primaire proces bij VGN-leden in beeld gebracht.​ Tijdens de werkconferentie gaan VGN-leden en stakeholders aan de slag om om op basis van de resultaten van deze quick scan een werkagenda te ontwikkelen voor optimalisatie van dataverzameling en -registratie voor de praktijk en het gebruik van deze data voor onderzoeksdoeleinden. ​

Werkconferentie 'Verrijk de zorg met zinvolle data'

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
15 + 0 =
Geef het antwoord op de som

Deze pagina is een onderdeel van: