VGN en Vilans Online bijeenkomst

In- en uitzoomen op kwaliteit

9:00
11:30
Online via Zoom
Beeld Kwaliteitskader

Net als vorig jaar wil de VGN met kwaliteitsfunctionarissen uit de sector stilstaan bij de gepubliceerde kwaliteitsrapporten. Dit jaar organiseren we dit in samenwerking met Vilans. We nodigen je daarom uit om met elkaar in te zoomen op vorm, proces en inhoud van de kwaliteitsrapporten van 2019. Met als doel: leren van elkaar. Tegelijkertijd zoomen we ook uit en geven we samen duiding aan bijvoorbeeld algemene trends.

Vanwege de voorbereidingen die nodig zijn van de deelnemers is de aanmeldtermijn verlopen.

Klik hier voor de eerdere bijeenkomst op 30 november. 

Achtergrond

Alles gaat dit jaar een beetje anders door corona. Zo ook de afronding van het kwaliteitsrapport. Niet op 1 juni, maar op 1 oktober zijn alle kwaliteitsrapportages 2019 aangeleverd. Ondanks deze lastige tijd hebben jullie zichtbaar gemaakt hoe er in 2019 is gewerkt aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Er werd dit jaar een extra beroep gedaan op ieders creativiteit om dit proces tot een goed einde te brengen.

Vorig jaar juli zijn we met elkaar in gesprek geweest over de verschillende kwaliteitsrapporten uit 2018. Dit leverde mooie inzichten op. Dit jaar willen we nog een stapje verder en – naast leren van elkaar – ook samen duiding geven aan de rapporten. Bijvoorbeeld over de algemene trends van de rapporten in relatie tot het kwaliteitskader. Door deze verdieping hopen we dat iedereen met nieuwe, inspirerende ideeën de bijeenkomst verlaat. 

Voorbereiding

Alle aanwezigen gaan met elkaar in dialoog in kleine groepjes van 2 tot 3 mensen. Hiervoor is het nodig dat iedereen zich vooraf voorbereid door: 

  1. het bekijken/ lezen van de kwaliteitsrapportages van de mensen met wie je in een groepje wordt ingedeeld (en de anderen die jullie rapport lezen) 
  2. het invullen van een beknopte vragenlijst per rapport . Deze vragenlijst  is bedoeld om enige focus aan te brengen voor de duiding van de kwaliteitsrapporten die we dit jaar op basis van jullie input, gezamenlijk willen geven en een mooie voorbereiding voor jullie dialoog. 

Programma

Na een korte inleiding plenair ga je in ‘break-out-rooms’ met elkaar in gesprek over wat je is opgevallen. We sluiten af met een gezamenlijke reflectie op deze dialoogsessies en een blik vooruit naar de rapporten over 2020.  

Aanmelden

Vanwege de voorbereidingen die nodig zijn van de deelnemers kunt u zich niet meer aanmelden.

Deze pagina is een onderdeel van: