BPSW, NIP, NVAVG, NVO en V&VN, VGN, Wij willen gezien worden en VWS Netwerkbijeenkomst

Praat je mee over aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg?

15.30
17.30
Online
Schets van man die videobelt

Het is belangrijk te weten wat jullie als professionals ervaren als het gaat om aantrekkelijk werk en wat jullie ideeën zijn voor de (nabije) toekomst.
Jullie verhalen en ideeën vormen de basis voor oplossingsrichtingen om toe te passen in de gehandicaptenzorg.

Over drie onderwerpen willen we graag met je in gesprek:

  • Reflectietijd
    Hoe kan ik meer leren tijdens mijn werk? Hoe houd ik voldoende tijd voor reflectie bij hoge werkdruk? Wat doe ik zelf al om de werkdruk te verminderen?

  • Teamwerk
    Wat heb ik nodig om optimaal samen te werken in teams? Wat is de beste samenstelling van een team, zodat het goed past bij de zorgbehoefte van de groep bewoners/cliënten?

  • Organisatie
    Wat versta ik onder goed werknemer- en werkgeverschap? Wat heb ik nodig om goed mijn werk te kunnen (blijven) doen? Wat doet mijn werkgever al goed en wat zou beter kunnen?

In een online dialoogvorm 

We werken in de vorm van een World Café, je gaat in gesprek met collega’s over deze onderwerpen. Dat doen we kleine groepen en in drie opeenvolgende rondes. Je brengt eigen voorbeelden in en gaat door op wat collega’s inbrengen. Gedurende de sessie versterken we op die manier elkaars ideeën en scherpen we problemen aan. Je hebt veel ruimte om uiteenlopende onderwerpen te bespreken rond aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg.

Wat gebeurt er met de opbrengst?

Het is belangrijk te weten wat professionals ervaren als het gaat om aantrekkelijk werk en wat jullie ideeën zijn voor de (nabije) toekomst. Jullie verhalen en ideeën vormen de basis voor oplossingsrichtingen, die geschikt zijn om toe te passen in de gehandicaptenzorg. Daarbij zijn we niet alleen op zoek naar oplossingen die landelijke organisaties zouden moeten oppakken. We willen expliciet kijken naar wat jij zelf kunt doen, het team waarin je samenwerkt of de locatie waar je werkt. Daarnaast horen we graag wat je leidinggevende, bestuurder of de ondernemingsraad van de instelling waar je werkt zou kunnen oppakken.

Dus

Denk alvast na wat je zou willen bespreken of als agendapunt wilt inbrengen en heb het er alvast met je collega’s over.
Zo hebben we een goede dialoog met elkaar  en kunnen we een begin maken met de oplossing van knelpunten die jullie dagelijks ervaren.

Meld je aan via onderstaand inschrijfformulier. Ongeveer een week voor deze online bijeenkomst ontvang je een bevestiging met een link naar de bijeenkomst.

Deze pagina is een onderdeel van: