Gemiva-SVG Groep, Sherpa, 's Heerenloo Zorggroep

Online uitwisselbijeenkomst over zorgprogramma's

14.00
16.00
Digitaal
vrouw leunt over client gehandicaptenzorg

Bij veel VGN-leden wordt gewerkt met zorgprogramma’s; beschrijvingen van o.a. de zorgvraag, de visie en het zorgaanbod t.a.v. specifieke doelgroepen cliënten met complexe ondersteuningsvragen. Om elkaar over hun ervaringen rond (het doorontwikkelen van) zorgprogramma’s te informeren en van elkaar te leren hebben medewerkers van de Gemiva-SVG Groep, Sherpa en ’s Heerenloo Zorggroep elkaar opgezocht. Ze hebben het initiatief genomen om een bredere digitale uitwisselbijeenkomst over zorgprogramma’s te organiseren. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Online uitwisselbijeenkomst zorgprogrammas

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
5 + 3 =
Geef het antwoord op de som

Deze pagina is een onderdeel van: