VGN, ActiZ, NFU, GGZ Nederland en NVZ Online bijeenkomst

Webinar 'Voorlichting over Coronabanen'

11.30
12.30
Online, via Teams
computer

In dit webinar gaan we in op de bedoeling, de uitwerking van de SZW-subsidieregeling Coronabanen. Vanuit ActiZ wordt de webinar verzorgd door Cees de Wildt, manager Arbeid en Johanneke van Woerden, sr. Beleidsadviseur. De regeling wordt uitgewerkt in samenwerking met ministerie van VWS en RegioPlus. Zij zullen tijdens de webinar aanwezig zijn voor toelichting en vragen.

Schaarste aan personeel is blijvend

Op de arbeidsmarkt is de schaarste aan gediplomeerd personeel goed zichtbaar geworden en deze schaarste is blijvend. Naast het opleiden van nieuwe medewerkers, is de uitdaging geworden het werk anders te gaan organiseren. Hoe verdeel je de schaarste van deskundige medewerkers en welk deel van het werk kan op een andere manier?  

Coronabanen

Op initiatief van het ministerie van SZW worden ‘corona-banen’ geïntroduceerd. Mensen uit sectoren met vraaguitval kunnen aan het werk in cruciale sectoren: zorg, onderwijs, kinderopvang en toezicht en handhaving. Voor de sector Zorg is VWS betrokken bij de subsidieregeling.
Coronabanen kunnen behulpzaam zijn bij het anders organiseren van het werk wanneer extra gediplomeerden inzet niet (meer) voorhanden is. Het gaat om boventallige banen in genoemde cruciale sectoren. Voor de zorg gaat het om 80 miljoen oftewel 5.000 voltijds banen.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link
U wordt doorgeleid naar een formulier op de website van ActiZ waarin een aanmeldlink (een oranje vakje, onderaan het artikel) is opgenomen. Via dit formulier kunt u uw gegevens invullen. Later ontvangt u de informatie om het webinar bij te kunnen worden.

Deze pagina is een onderdeel van: