VGN in samenwerking met het NJI, Lecso en de VNG Netwerkbijeenkomst

Oplossingenlab 6: Verbinding onderwijs en zorg, een verantwoord vervolg!

09:30
11.30
Digitale bijeenkomst
Kinderen met handicap in reguliere klas.jpg

Het OplossingenLab is voor partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Deze bijeenkomst is gericht op de samenwerking en ontwikkeling in de regio.

Tijdens dit zesde OplossingenLab hoort u hoe het gaat met de landelijke pilot ‘zorg in onderwijstijd’. Die pilot werkt toe naar die ene pot met geld om ondersteuning en zorg op school te organiseren. In deze zesde editie worden we daarnaast geïnspireerd door de verhalen vanuit de regio Twente en Midden Limburg. Zoals u wellicht inmiddels van ons verwacht, gaat u natuurlijk over dit alles op een dynamische manier met elkaar in gesprek.

Programma

9.30     Wees welkom samen met collega’s uit uw regio (pauze wordt ingelast)

9.40     Vertellen 1: We beginnen deze bijeenkomst met het vervolgverhaal van De Mozarthof in Hilversum : hoe is het verder gegaan met de organisatie van de financiering sinds november? Een narratieve route om te spiegelen aan het eigen traject.
 
9.50     Verhalen 1: Praktijkvoorbeeld uit de pilotregio Twente. Op de pilotscholen in de regio Twente wordt rechtstreeks contact gelegd tussen zorgkantoor en scholen. Samen verkennen zij de mogelijkheden om onderwijs en langdurige zorg beter te combineren. Op VSO ’t Korhoen gaat daarbij speciale aandacht gaat uit naar de mogelijkheden voor een onderwijszorggroep van leerlingen die allen een wlz-indicatie hebben. Gemma Brinks (directeur ’t Korhoen) & Richard Trigg (Beleidsadviseur Menzis).
 Na de inleiding vervolgen we in gespreksgroepen. Wat kan dit verhaal voor uw situatie betekenen? Aan de hand van een viertal vragen voeren we het gesprek.
 
10.30   Verpozen
 
10.35   Vertellen 2: De laatste ontwikkelingen vanuit het project ‘zorg in onderwijstijd’ (Michiel van der Grinten en Yvonne Wagenaar)
 
10.40   Verhalen 2: Praktijkvoorbeeld Midden Limburg.  In Midden-Limburg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een onderwijs-zorgcentrum, waarin kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking een integraal aanbod krijgen van onderwijs, zorg en revalidatie. Dit gebeurd op de HeiKei: Centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie. Onze visie is dat alle kinderen recht hebben op onderwijs(-betrokkenheid) en zorg(-betrokkenheid), op maat van de vraag en vanuit één plan en gezamenlijke verantwoordelijkheid. In 2020 is de HeiKei geopend. Binnen de HeiKei wordt nauw/integraal samengewerkt tussen Onderwijs (OGBuitengewoon), Zorg (PSW) en Revalidatie (Adelante) Dagelijks wordt hard gewerkt om schotten te slechten op inhoud, financiën, cultuur en organisatie.  Marjolein Dohmen – PSW, Peter van de Laar – Onderwijsgroep Buitengewoon en Paul Leentjes – Adelante Zorggroep gaan in op de organisatie en voorwaarden waaronder deze aanpak tot stand is gekomen.  Aansluitend is er ruimte voor vragen en verdieping in groepsgesprekken.
 
11.20   Verzamelen: Terugblik op de opbrengsten
 
11.25   Vervolgen! De blik voorwaarts: waar gaan we verder mee aan de slag.
 
11.30   Voorbij
 
 
Voor wie?
Het OplossingenLab is voor partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Deze bijeenkomst is gericht op de samenwerking en ontwikkeling in de regio. Nodig daarvoor ook uw samenwerkingspartners uit. U kunt ook andere betrokkenen als samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en -kantoren (CIZ) uitnodigen. 
 
Deelnemen en meer informatie
Aanmelden voor het OplossingenLab kan via deze link
 
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Vincent Fafieanie (V.Fafieanie@nji.nl), Jasper Swuste (j.swuste@lecso.nl) of Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl), Desiree Capiteijns (Desiree.Capiteijns@VNG.NL).
 

Deze pagina is een onderdeel van: