Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein Webinar

Webinar rekentool Wmo–begeleiding

14.00
15.00
Online
meerzorg

In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren langs een transparante structuur, in lijn met de AMvB Reële prijs.

Het doel is om op een transparante en eenvoudige wijze kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo voorzieningen Hulp bij het Huishouden en individuele begeleiding. De (Excel-)tool is voorzien van een uitgebreide handleiding, daarmee verwachten we dat dit instrument behulpzaam zal zijn bij de onderhandelingen over reële tarieven.

Tijdens het webinar werd de rekentool uitgebreid doorgenomen en toegelicht.
Op de site van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein kunt u zich inschrijven voor dit webinar. 

Deze pagina is een onderdeel van: