GGD Gelderland-Zuid Online bijeenkomst

Online bijeenkomst: Bespreken resultaten onderzoek Impact van Covid-19 op mensen met een LVB en laaggeletterden

16:00
17:30
Online
wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19

Een groot deel van de laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) maakt zich vaak zorgen over corona of is bang voor corona. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de impact van Covid-19 op deze doelgroepen.

In het onderzoek wordt gekeken in hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd, en wat de impact van de crisis en de maatregelen op de mentale gezondheid is. 

Het onderzoek dat bestaat uit een vragenlijst, wordt uitgevoerd door MEE Gelderse Poort in samenwerking met AMPHI, GGD’s Gelderland-Zuid en -Midden, Sterker op eigen benen, Radboud Universiteit en Pharos. De vragenlijst wordt de komende 1,5 jaar drie keer uitgezet onder de doelgroep. Eind 2020 kon de enquête voor het eerst ingevuld worden. Vanaf 6 april 2021 kan de tweede vragenlijst ingevuld worden.

De resultaten van de eerste vragenlijst worden tijdens deze online bijeenkomst besproken. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Hier kun je je aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer informatie vind je hier.

Deze pagina is een onderdeel van: