Academie voor Zelfstandigheid, LFB en VGN

Webinar: Erkende brancheopleidingen in de dagbesteding (heeft plaatsgevonden)

15.00 16.30 uur
Online

Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld voor mensen met een beperking. Deze praktijkgerichte opleidingen kunnen tijdens de dagbesteding worden gevolgd en zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS.

Webinar

Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker. Maar dan moeten de opleidingen wél op zoveel mogelijk plekken worden aangeboden. Daar wil de Academie voor Zelfstandigheid samen met u, de LFB en de VGN aan werken. Ook heeft VWS subsidie toegezegd voor de eerste 500 studenten. Kortom, tijd om aan de slag te gaan!

Op 20 april 2021, van 15.00 uur tot 16.30 uur, organiseren de Academie voor Zelfstandigheid, de LFB en de VGN een webinar waarin we u informeren over de opleidingen en de stappen die we met elkaar willen zetten zodat de eerste studenten/cliënten in september 2021 kunnen starten met hun brancheopleiding. Tijdens dit webinar vertellen betrokkenen van gehandicaptenzorgorganisaties wat brancheopleidingen opleveren. Ervaringsdeskundigen leggen uit wat het voor hen betekent en wat de meerwaarde is. U ontvangt praktische tips over hoe u deze brancheopleidingen met subsidie van VWS en zonder subsidie aan uw cliënten kunt aanbieden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk studenten een praktijkgerichte opleiding kunnen volgen.

Aanmelden

Doet u ook mee? U kunt zich hier aanmelden voor het webinar. U krijgt dan een bevestiging en een link voor het webinar.

Van cliënt naar student

Naamgeving is belangrijk. Iedereen in Nederland die een beroepsopleiding volgt noemen we een student. Laten we daarom afspreken dat we in dit traject niet meer van cliënten met een dagbestedingsindicatie spreken, maar van studenten die starten met hun praktijkgerichte brancheopleiding om een passende werkplek te vinden of die een volgende stap in hun ontwikkeling willen zetten.

Brancheopleidingen

Door de kennis en ervaring van de gehandicaptenzorgorganisaties en ervaringsdeskundigen te bundelen zijn er drie praktische, goed uitvoerbare brancheopleidingen ontstaan. De Academie voor Zelfstandigheid heeft samen met de stichting KCH gezorgd voor een professionele didactische visie en opbouw van de leertrajecten. Het gaat om de volgende brancheopleidingen:

Uit de ervaringen die we met de eerste brancheopleiding Woonhulp (erkend door Actiz en VGN) hebben opgedaan, hebben we geleerd dat het starten van een nieuwe praktijkopleiding in de dagbesteding extra aandacht vraagt. Let op: de brancheopleiding Woonhulp valt buiten de genoemde subsidie. 

Daarom heeft VWS een opdracht aan de Academie voor Zelfstandigheid gegeven om gehandicaptenzorgorganisaties hierbij te ondersteunen met onder andere de volgende activiteiten:

  • Een handreiking voor de trainers;
  • Een workshop voor trainers om studenten op te leiden te begeleiden via Blended learning  
  • Het inzetten van al het materiaal dat ontwikkeld is voor de drie brancheopleidingen; 
  • Het stimuleren van regionale samenwerking;
  • Een workshop 'voeren van een intakegesprek'; 
  • Twee webinars om de uitvoerders en beslissers binnen de zorgorganisatie goed te informeren over de voortgang van de brancheopleidingen.
Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn