BPSW, NIP, NVAVG, NVO en V&VN, VGN, WijWillenGezienWorden en VWS Online bijeenkomst

Praat je mee over aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg?

15.30
17.30
Online

Door te werken in de gehandicaptenzorg draag je elke dag bij aan een vitale samenleving waarin voor elk mens mogelijkheden zijn om mee te doen en zich te ontwikkelen.

Dialoogsessies

Het is belangrijk te weten wat jullie als professionals ervaren als het gaat om aantrekkelijk werk en wat jullie ideeën zijn voor de (nabije) toekomst. Jullie verhalen en ideeën vormen de basis voor oplossingsrichtingen om toe te passen in de gehandicaptenzorg.

Roep van professionals: "Terug naar de kern en de bedoeling van het werk!"
Hoe kunnen het werk zo organiseren om ruimte voor de kern te krijgen en te houden?


Over drie onderwerpen willen we graag met je in gesprek:

  • Reflectietijd
    We beamen het belang van reflectie voor continue verbetering van de zorg. De kunst is om reflectietijd te organiseren en het ook echt te doen. De corona-periode zet reflectietijd flink onder druk. Hoe kunnen we reflectie een duurzaam onderdeel van het werk laten zijn?
  • Teamwerk
    We werken allemaal in een of meer teams, waarbij we zoeken naar manieren om de diversiteit optimaal te benutten. De kwaliteit van ons werk wordt mede bepaald door hoe mensen samenwerken als team. Hoe maken we goed teamwerk mogelijk? Welke condities zijn nodig? En hoe creëren we een veilige ontwikkelruimte voor teams?
  • Modern werkgeverschap
    De organisatie faciliteert professionals in het leveren van goed werk. Wanneer lukt dat wel en wanneer gaat daarin iets mis? Wat zijn goede voorbeelden van participatieve processen waarin iedereen kan meepraten over strategie en beleid? Ook het werven en vasthouden van nieuwe collega’s is een punt van aandacht.

In een online dialoogvorm

We werken in de vorm van een World Café, je gaat in gesprek met collega’s over deze onderwerpen. Dat doen we kleine groepen en in drie opeenvolgende rondes. Je brengt eigen voorbeelden in en gaat door op wat collega’s inbrengen. Gedurende de sessie versterken we op die manier elkaars ideeën en scherpen we problemen aan. Je hebt veel ruimte om uiteenlopende onderwerpen te bespreken rond aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg.

De eerste dialoogsessie heeft op 1 december plaatsgevonden. Zo’n 35 mensen zijn met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen en hebben uitgewisseld over aanpakken uit hun eigen praktijk.

Wat kan deelname je opleveren?

Met collega’s uitwisselen over je werk en hoe je dit aanpakt kan inspirerend zijn en energie geven. Dat hoor je ook in het verhaal van Wieke terug. Je vindt herkenning in de vragen die je in je praktijk tegenkomt en je deelt werkende aanpakken.
 

Tom Schoormans, begeleider gehandicaptenzorg Stichting SOVAK, zal op 25 mei deelnemen en in de onderstaande video hoor je waarom hij de komende uitwisseling zo waardevol vindt:

De eerste dialoogsessie heeft op 1 december plaatsgevonden. Zo’n 35 mensen zijn met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen en hebben uitgewisseld over aanpakken uit hun eigen praktijk. Luister hier naar Wieke Sloven, ambulant gezinsbegeleider bij Makker, over haar deelname aan deze sessie:

Wat gebeurt er met de opbrengst?

Het is belangrijk te weten wat professionals ervaren als het gaat om aantrekkelijk werk en wat jullie ideeën zijn voor de (nabije) toekomst. Jullie verhalen en ideeën vormen de basis voor oplossingsrichtingen, die geschikt zijn om toe te passen in de gehandicaptenzorg. Daarbij zijn we niet alleen op zoek naar oplossingen die landelijke organisaties zouden moeten oppakken. We willen expliciet kijken naar wat jij zelf kunt doen, het team waarin je samenwerkt of de locatie waar je werkt. Daarnaast horen we graag wat je leidinggevende, bestuurder of de ondernemingsraad van de instelling waar je werkt zou kunnen oppakken.

Dus

Denk na wat je zou willen bespreken of als agendapunt wilt inbrengen en heb het er alvast met je collega’s over. Zo hebben we een goede dialoog met elkaar  en kunnen we een begin maken met de oplossing van knelpunten die jullie dagelijks ervaren.

De dialoogsessies zijn een initiatief van BPSW, NIP, NVAVG, NVO en V&VN, VGN, WijWillenGezienWorden en VWS.

Meld je aan voor 25 mei via onderstaand inschrijfformulier!
Je ontvangt 1 dag voor deze online bijeenkomst een bevestiging met een link naar de bijeenkomst.