VGN Online bijeenkomst

Digitale Slotbijeenkomst Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg (heeft plaatsgevonden)

14.30 17.00
Digitaal

Het afgelopen jaar hebben VGN-leden en stakeholders onder begeleiding van bureau HHM de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg opgesteld. Dit is een beschrijving waarin voor cliënten in de langdurige gehandicaptenzorg met een complexe zorgvraag per zorgintensiteit is uitgewerkt wat nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren. Op de slotbijeenkomst worden na een presentatie van het eindresultaat gezamenlijk vervolgstappen voor de toepassing van de leidraad verkend. Beoogde deelnemers zijn degenen die zich bij gehandicaptenzorgorganisaties bezighouden met het zorgbeleid en de randvoorwaarden daarvoor. Voor uw aanmelding kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier.

witte puzzel op blauwe achtergrond mist een stukje

14.30-14.35 uur    Opening door dagvoorzitter

14.35-14.50 uur    Inleiding over hoe de leidraad kan bijdragen aan verdere professionalisering 

14.50-15.00 uur    Toelichting op het proces van totstandkoming van de leidraad en op het generieke deel

15.00-15.30    uur    Reflectie vanuit vijf doelgroepen (EVB/LVB/EMB/LG/NAH) over waarom de uitwerking voor de doelgroepen belangrijk is en wat de meerwaarde hiervan is

15.30-15.40 uur    Pauze

15.45-16.30 uur    In subsessies gaan alle deelnemers aan de slag met de vraag: ‘hoe kun je dit in de praktijk van je organisatie gebruiken?’ en ‘En wat is hierbij helpend?’ (binnen/buiten de organisatie)? 

16.30-16.50 uur    Terugkoppeling vanuit iedere subgroep over de lessen die uit dit gesprek worden meegenomen om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan met de leidraad?

16.50-17.00 uur    Stakeholders geven aan welke les zij mee naar huis nemen

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: