Ledenbijeenkomst

Ledenbijeenkomst medisch generalistische zorg (MGZ) (heeft plaatsgevonden)

10:00 12:00
Online

Een betere toegang tot medisch generalistische zorg. Met dat doel voor ogen ondertekenden acht partijen op 29 oktober 2020 het convenant ‘Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking’. Alle partijen beogen hiermee goede randvoorwaarden te creëren voor deze zorg en de zorgverleners beter te faciliteren. Inmiddels zijn we meer dan 6 maanden verder; hoe staat het er nu voor?

Dokter met cliënt

Bijeenkomst 

De eerste inspanningen zijn geleverd en kleine stapjes zijn gezet. Op 3 juni 2021 organiseert de VGN van 10.00-12.00 uur een ledenbijeenkomst om u verder bij te praten over de stand van zaken; maar tijdens deze bijeenkomst zal er vooral ook veel ruimte zijn voor uitwisseling. Zodat u van elkaar kunt leren en elkaar op weg kunt helpen. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het formulier onder aan deze pagina.  

Programma 

De bijeenkomst start met een algemene introductie rondom de acties die zijn ondernomen en stappen die zijn gezet door verschillende partijen. Daarna zal er in twee rondes met deelsessies de ruimte zijn voor het delen van goede voorbeelden en vraagstukken en uitwisseling van ervaringen. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt u een overzicht van deze deelsessies en kunt u zich daarvoor inschrijven. 
 
Momenteel zijn we nog bezig met het invullen van het programma; ook u kunt hieraan bijdragen. Zie onderstaande oproep. 

Oproep 

Veel organisaties zijn al druk bezig met het vormgeven en structureel regelen van betere toegang tot medisch generalistische zorg (zie o.a. de goede voorbeelden op deze website). Daarom willen wij organisaties de kans en ruimte geven om ervaringen te delen. U kunt een succesverhaal inbrengen in een deelsessie, maar ook juist een dilemma of knelpunt. Collega's van andere organisaties kunnen dan van u leren of met u meedenken. Een deelsessie duurt 20 min, waarin u maximaal 10 minuten de tijd krijgt uw situatie en aanpak toe te lichten. De overige tijd is echt bedoeld voor uitwisseling. Wilt u een podium voor uw aanpak of knelpunt; geef het aan in onderstaand formulier.  

Aanmelden 

Via onderstaand formulier meldt u zich aan voor de ledenbijeenkomst medisch generalistisch zorg. Dit kan t/m 1 juni '21. Het is vanaf heden niet meer mogelijk om u als spreker aan te melden om bij te dragen middels een voorbeeld of knelpunt. 

 

Mara
Wil je meer weten?
Neem contact op met Mara Spit-Verdonschot

Deze pagina is een onderdeel van: