VWS, LFB, Academie voor Zelfstandigheid en VGN Online bijeenkomst

Webinar financiering brancheopleidingen (heeft plaatsgevonden)

15.00 16.30
Digitaal via een ZOOM verbinding

Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties: LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker. Maar wat is nodig om zo’n brancheopleiding te organiseren en te financieren? Daar gaat dit Webinar op in.

Webinar Brancheopleidingen2
Pauliena Bodenka (m.) en Caron Landzaat (r.) vertelden wat opleiding betekent voor hun ontwikkeling

Eerste Webinar

Op 20 april jl. was er grote belangstelling voor het eerste Webinar over de drie nieuwe brancheopleidingen. De ruim 120 deelnemers waren enthousiast om in de loop van dit jaar en volgend jaar de eerste 500 opleidingsplekken, met subsidie van VWS, te gaan invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om zonder subsidie studenten op te leiden in één van de drie brancheopleidingen. Al tijdens de Webinar hebben enkele zorgorganisaties aangegeven om in september 2021 één of twee van de brancheopleidingen te starten. Verder is er al veel interesse voor het inrichten van regionale samenwerkingsverbanden die het mogelijk maken dat zoveel mogelijk (landelijk) studenten de kans krijgen één van de brancheopleidingen te volgen. 

Van praten naar doen

In dit tweede Webinar gaan we in op wat nodig is om een brancheopleiding te organiseren. Dit doen we aan de hand van de volgende thema’s

  • Visie gehandicaptenzorg 2020-2030 m.b.t. thema leren en ontwikkelen, in relatie tot het programma van volwaardig leven VWS. 
  •  Financiering:
    A. Uitleg subsidieregeling VWS voor het opleiden van 500 studenten.
    B. Hoe financier je het opleiden zonder subsidie. 
  •  Samenwerkingsverbanden in ontwikkeling. 
  •  Hoe ziet het proces/stappenplan eruit. 

Doelgroep

Manager/directeur en beleidsmedewerkers die belast zijn met de innovatie van- en/of de ontwikkelingsgerichte dagbesteding. In het Webinar informeren wij u graag over de voortgang en de stappen die we met elkaar willen zetten zodat in september 2021 de eerste 300 studenten, met subsidie, kunnen starten met een brancheopleiding.

Doet u mee?

Meld u aan voor het Webinar: AANMELDEN!

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: