Nictiz Seminar

Zorgaanbieders kunnen binnenkort aansluiten op routeringsvoorziening TVS (heeft plaatsgevonden)

10:30 11:30
webinar

In de zorg wordt steeds meer informatie digitaal uitgewisseld tussen zorgaanbieders en cliënten. Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. De overheid vraagt daarom om een veiligere manier van inloggen en stelt stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot hun digitale diensten.

De uitgangspunten van de Autoriteit Persoonsgegevens en de komst van de Wet digitale overheid zijn daarbij bepalend. Die verplichten zorgaanbieders alleen erkende elektronische identificatiemiddelen (eID) met een betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ toe te staan wanneer cliënten inloggen op het cliëntenportaal. ToegangVerleningService (TVS) is een routeringsvoorziening waarmee het mogelijk is om alle eID-voorzieningen aan te bieden via één koppelvlak. Aansluiten op deze routeringsvoorziening waarborgt dat u tijdig voldoet aan wet- en regelgeving. 

Toegangverleningservice (TVS) beschikbaar voor alle zorgaanbieders in Nederland
Zorgaanbieders kunnen aansluiten op deze TVS en krijgen daarmee ook direct beschikking over DigiD en de publieke machtigingsvoorziening die erin voorziet dat mantelzorgers een machtiging kunnen aanvragen en na accordering kunnen inloggen op het portaal van de cliënt met het eigen DigiD. Ook toekomstige erkende (private) inlogmiddelen worden via deze TVS beschikbaar gesteld. Aparte ontwikkel- en implementatietrajecten zijn daar niet voor nodig.  

Komende periode wordt verder gewerkt aan andere functionaliteiten die via TVS beschikbaar worden gesteld, waaronder:

  • Toekomstige private inlogmiddelen (te erkennen onder de Wet digitale overheid)
  • Voorzieningen voor wettelijke vertegenwoordiging (ouderlijk gezag en andere vormen van wettelijke vertegenwoordiging zoals bewindvoering)
  • eIDAS
  • eHerkenning

Online informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders en leveranciers 
Nictiz organiseert, in samenwerking met het Programma ‘Digitale toegang in de zorg’ (VWS), een aantal introductiebijeenkomsten over de ToegangVerleningService (TVS). In een online meeting van ongeveer 1 uur wordt stilgestaan bij het wettelijke kader, het aansluitproces, het benodigde assessment en de lessons learned vanuit de eerste gerealiseerde aansluitingen.

Er zijn meerdere sessies gepland:
02 juni 10.30 – 11.30 uur | Introductie TVS voor ICT-leveranciers
16 juni 10:30 – 11.30 uur | Introductie TVS voor zorgaanbieders

Er zijn in totaal circa 15 plaatsen per sessie beschikbaar zodat iedereen de gelegenheid heeft om zoveel mogelijk vragen te stellen. Meld je hier aan

Contact
Heeft u vragen, laat het ons weten via e-id@nictiz.nl 

Achtergrondinformatie
- Wettelijke kaders: Digitale toegang in de zorg | Digitale toegang | Gegevensuitwisseling in de zorg
- Toegangverleningservice: ToegangVerleningService (TVS) | Digitale toegang | Gegevensuitwisseling in de zorg
- Publieke machtigingsvoorziening: Publieke machtigingsvoorziening | Digitale toegang | Gegevensuitwisseling in de zorg
 

Deze pagina is een onderdeel van: