VGN in samenwerking met NVAVG Online bijeenkomst

Bijeenkomst facilitering AVG's ihkv convenant MGZ (heeft plaatsgevonden)

15.30 17.00
Online

In het 'Convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking' staat beschreven dat AVG’s onvoldoende ondersteuning ervaren vanuit de instelling. Zo missen AVG’s o.a. ondersteuning; op vakinhoudelijk gebied alsook in de organisatie van het werk. Daarover gaan we tijdens deze bijeenkomst in gesprek.

online werkconferentie

Wat gaan we doen? 

Op dinsdag 6 juli organiseren NVAVG en VGN van 15.30-17.00 uur een online bijeenkomst. Deze bijeenkomst is erop gericht om de knelpunten die AVG’s ervaren om hun werk goed te kunnen (blijven) doen goed in kaart te brengen en een begin te maken met de oplossing. Na een plenaire opening waarin een organisatie haar voorbeeld en oplossing deelt, gaan we in groepjes aan de slag met een knelpunt, om vervolgens oplossingsrichtingen plenair te delen. Tot slot bespreken we graag met u hoe hiermee verder te gaan.  

Voor wie de bijeenkomst  is

Voor AVG's en bestuurders van zorgorganisaties/managers medische dienst/geneesheer-directeuren. 

We raden u aan om vanuit één organisatie met meerdere betrokkenen te komen, zodat ook na de bijeenkomst in uw organisatie het gesprek kan worden voortgezet.  

Aanmelden

U kunt zich tot 1 juli 2021 aanmelden via onderstaand formulier. 
 

 

 

Mara
Wil je meer weten?
Neem contact op met Mara Spit-Verdonschot

Deze pagina is een onderdeel van: