Ledenbijeenkomst

Integraal zorgprogramma GZSP (heeft plaatsgevonden)

14.00 15.30
Online

De VGN vindt het belangrijk om samen met zorgaanbieders te werken aan doorontwikkeling van de Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Een integraal zorgprogramma kan daarbij helpen, daarom start de VGN een traject om zo'n programma te ontwikkelen- samen met gehandicaptenzorgorganisaties. Wil jij hieraan bijdragen, dan ben je van harte welkom bij de startbijeenkomst op 1 juli!

Webinar afbeelding.

GZSP

Sinds 1 januari van dit jaar is alle GZSP overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Bij de uitvoering van GZSP lopen zorgaanbieders momenteel tegen meerdere problemen aan. De zorg is multidisciplinair, maar wordt door zorgverzekeraars GZSP momenteel ingekocht via losse prestaties, zonder aparte vergoeding voor multidisciplinair overleg en indirect patiëntgebonden tijd.

Zorgaanbieders proberen GZSP zo goed mogelijk te organiseren maar lopen vaak tegen dezelfde vragen aan. Hoe kan iedere zorgprofessional efficiënt ingezet worden en in welke rol heeft de zorgprofessional de meeste meerwaarde voor de cliënt? Hoe kunnen we de administratie verminderen, de kwaliteit beter borgen en betere samenhang van zorg bereiken? En hoe laten we zien aan de zorgverzekeraar dat we kwalitatief goede, efficiënte zorg leveren?

Integraal zorgprogramma

De VGN wil daarom samen met gehandicaptenzorgorganisaties aan de slag gaan met deze vragen. Met als einddoel: het opstellen van een integraal zorgprogramma GZSP, oftewel een weergave van een systematische aanpak van de diagnostiek en behandeling voor een specifieke groep cliënten. Het gaat om een professionele beschrijving van samenhangende zorg, gebaseerd op professionele kwaliteitsnormen, evidence-based, met de mogelijkheid van integrale inkoop en bekostiging. Zorgprogramma’s kunnen het multidisciplinaire aspect van de behandeling laten zien en de bekostiging ondersteunen.

Denk mee!

Wil je meer weten over het traject voor het opstellen van het integrale zorgprogramma, geef je dan op voor de startbijeenkomst op 1 juli. De bijeenkomst is bedoeld voor managers en beleidsadviseurs. Kun je niet aanwezig zijn op 1 juli maar wil je wel op de hoogte worden gehouden, dan kun je dit aangeven op het formulier.

De aanmelding voor de bijeenkomst is gesloten.

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: