USBO advies

Werkconferentie voor (hoger) management en staffunctionarissen kwaliteit: Lerende evaluatie kkghz (heeft plaatsgevonden)

10:00 12:30
Online

Hoe werkt het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz) in de praktijk? Wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten, en welke lessen volgen daaruit voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader? Dat zijn belangrijke vragen in de lerende evaluatie naar het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Wilt u als manager/directeur of als staffunctionaris kwaliteit hierover meepraten en mee helpen bouwen aan de toekomst van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, dan is dit uw kans!

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

online werkconferentie

Online werkconferentie

In opdracht van de VGN voert USBO advies een onderzoek uit naar de werking van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg in de praktijk. In het onderzoek zijn tot nu toe bij verschillende organisaties gedachten, ervaringen en ideeën opgehaald over het werken aan kwaliteit. De vier bouwstenen waaruit het kwaliteitskader is opgebouwd spelen daarin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het zorgproces rond de individuele cliënt of het kwaliteitsrapport en visitaties. Deze opgehaalde inzichten wil USBO advies nu met een bredere groep delen. Ook met managers/directeuren en staffunctionarissen kwaliteit zoals u. In deze bijeenkomst krijgt u gelegenheid om ideeën over de toekomst van het kwaliteitskader gezamenlijk verder te brengen.

Drietal bijeenkomsten

Naast de werkconferentie voor (hoger) management en staffunctionarissen kwaliteit, worden nog twee andere werkconferenties georganiseerd (één met zorgmedewerkers en teamleiders op maandag 28 juni van 14:30-17:00 uur en één met cliënten en cliëntvertegenwoordigers op vrijdag 2 juli van 10:00-12:30 uur). 

Zie ook de uitnodiging van USBO advies voor meer informatie over deze interactieve online bijeenkomsten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier onderaan op deze pagina. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een bevestigingsmail.

Overige informatie

  • Er zijn maximaal 30 plaatsen per bijeenkomst beschikbaar
  • Er kunnen maximaal 2 deelnemers (per bijeenkomst) vanuit 1 organisatie deelnemen
  • Wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt, wordt u op een wachtlijst geplaatst
  • Uw mailadres wordt gebruikt om de link voor deelname aan de online bijeenkomst aan u toe te sturen. Met het doorgeven van uw mailadres gaat u er tevens mee akkoord dat wij deze zullen delen met de USBO advies. Zij zullen u een mail sturen met de betreffende informatie en link. Uw mail adres wordt alleen voor dit doeleinde gebruikt. 

Het maximale aantal deelnemers is inmiddels bereikt en ook de wachtlijst is vol. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Annemarie Peters-Bartraij
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: