Radboudumc en Nivel Webinar

Webinar: Impact COVID-19 op mensen met een LVB en hun naasten

16:00
17:30
Online

Het Radboudumc en Nivel deden het afgelopen jaar onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. De resultaten van beide onderzoeken worden tijdens dit webinar gepresenteerd.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Onderzoek Radboudumc

Het Radboudumc heeft een vragenlijstonderzoek gedaan onder mensen met een LVB. Hiermee is in kaart gebracht wat er het afgelopen jaar in hun leven is veranderd, welke weerslag dit heeft gehad op hun mentale gezondheid, en er is gekeken naar handelingsperspectieven. Zie voor meer informatie de webpagina over het onderzoek

Onderzoek Nivel

Nivel deed meerdere malen vragenlijstonderzoeken en hield interviews met naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Zij keken naar de gevolgen van COVID-19 op het leven van naasten. Wat is er veranderd in hun rol, wat betekende dit voor hun mentale gezondheid, waar liepen zij tegen aan, en in hoeverre hebben zij extra ondersteuning nodig? Zie voor meer informatie de pagina over het Nivel-onderzoek.

Webinar en aanmelden

Tijdens het webinar op 26 augustus worden de resultaten van de onderzoeken besproken. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • impact op mentale gezondheid
  • behoeften aan informatie
  • blik naar de toekomst

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. Eerder verscheen dit artikel over beide onderzoeken op de VGN-website. 

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: