VGN Ledenbijeenkomst

Fysieke bijeenkomst: Van uitstroom naar instroom: behoud van medewerkers (heeft plaatsgevonden)

14.00 16.30
VGN, Oudlaan 4 te Utrecht

Met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is de noodzaak om het behoud van medewerkers in de Gehandicaptenzorg aan te pakken van essentieel belang: een kwart van de (jonge) medewerkers verlaat binnen een jaar de sector. Snelle uitstroom betekent een hoge investering voor het (telkens weer) inwerken van nieuwe collega's voor de zorgorganisaties.

Vragen

Kan het anders?

Vanuit die gedachte hebben we de afgelopen periode verkend hoe dit anders zou kunnen, met als centrale vraag: “Kunnen we er (regionaal) voor zorgen dat we medewerkers behouden voor de GHZ en, als dat nodig blijkt, toe leiden naar een nieuwe functie?” We hebben goed nagedacht over wat we daarvoor nodig hebben. Al eerder publiceerde de VGN hierover al een artikel op de website. Een gedegen inwerkprogramma opstellen, evaluatiemomenten inlassen, oog voor elkaar blijven houden en niet het doel uit het oog verliezen. Maar ook: klein beginnen, eens kijken hoe het loopt.

Tijdens een deze fysieke bijeenkomst in Utrecht willen we dit idee graag verder verkennen met jullie, onze leden. Schrijf je in via onderstaand formulier, een bevestiging volgt.

Meer weten?

Heb je hierover vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Maarten Hüttner via mhuttner@vgn.nl

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan middels onderstaand formulier.

 

 

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: