VGN in samenwerking met RZN-ABR en Vilans Ledenbijeenkomst

Ledenbijeenkomst Infectiepreventie (heeft plaatsgevonden)

15.30 17.00
Online - Zoom

Op maandag 11 oktober 2021 organiseert VGN in samenwerking met de Regionale zorgnetwerken (RZN) en Vilans een digitale ledenbijeenkomst over Infectiepreventie en antibioticaresistentie.

Handen wassen

Risico's

De gehandicaptenzorg bestaat uit een diversiteit aan cliënten en typen zorg. De risico’s op uitbraken van infectieziekten in de gehandicaptenzorg verschillen per doelgroep. Er zijn grotere risico’s op verspreiding bij cliëntengroepen die sanitair delen, die zich vaak verplaatsen tussen woonvorm, dagbesteding en bijvoorbeeld ziekenhuis. Daarnaast heeft de gehandicaptenzorg (zeer) kwetsbare doelgroepen, waaraan complexere lichamelijke zorg wordt geboden. Daarbij komt dat de bewustwording en toepassing van hygiëne binnen de sector niet altijd vanzelfsprekend is bij cliënten en zorgverleners. 

Urgentie 

Tot het uitbreken van de corona crisis heeft het hygiëne-besef in de gehandicaptenzorg niet altijd prioriteit gehad. Door de coronacrisis is de urgentie blootgelegd. De gevolgen van een corona uitbraak in een zorginstelling bleek groot.  De gehandicaptenzorg houdt er rekening mee dat we moeten leren omgaan met (corona-)uitbraken. Daarmee is infectiepreventie in de gehandicaptenzorg extra belangrijk geworden.  

Programma 

De bijeenkomst zal aftrappen met een praktijkverhaal rondom het belang van infectiepreventie en de aanpak. Daarna zullen we u bevragen via de mentimeter en zullen zowel Vilans als de RZN-ABR uitleggen wat ze voor uw organisatie kunnen betekenen als het gaat om infectiepreventie en antibioticaresistentie. Het laatste half uur is er ruimte om met het zorgnetwerk in uw regio om tafel te gaan (uiteen in break-out rooms). De regio zal dan kort het een en ander toelichten, waarna er ruimte is voor vragen en uitwisseling.

Deelnemen

Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier:

Mara
Wil je meer weten?
Neem contact op met Mara Spit-Verdonschot

Deze pagina is een onderdeel van: