ZN Online bijeenkomst

Voortgang nieuwe meerzorgsystematiek 2022

14.30
16.00
Online

Zorgkantoren nemen u graag mee in de ontwikkelingen van de nieuwe systematiek. Tijdens deze bijeenkomst wordt de voortgang besproken. Deze bijeenkomst is voor alle geïnteresseerden vanuit zorgaanbieders.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail met naam, mailadres, organisatie en functie te mailen naar: teamwlz@zn.nl.

meerzorg

ZN is een aantal maanden bezig met het vormgeven van een nieuwe systematiek die gebruikt kan worden voor het aanvragen, beoordelen en verantwoorden van meerzorg. In gezamenlijkheid met zorgaanbieders, VGN, ActiZ, de Nederlandse GGZ, VWS, NZa, CCE en het Zorginstituut Nederland. 

Beoogd is om te komen tot meerzorgprofielen. Een meerzorgprofiel is, aansluitend op de ZZP’s, een vast budget waarvoor de meerzorg geleverd moet worden. Er wordt per sector een beperkt aantal profielen (bijv. laag – midden – hoog) vanuit inhoud opgebouwd en hier wordt een gemiddeld budget aan gekoppeld. Hiernaast blijft er een mogelijkheid om maatwerk toe te passen voor die situaties die uiteindelijk het hoogste profiel overstijgen.

Tijdens deze online bijeenkomst neemt ZN u mee in de ontwikkelingen van de nieuwe meerzorgsystematiek. Wat is de stand van zaken? 

NB: in de ochtend van  11 november (9.30-11.30 uur) organiseren ZN, CCE en VGN een Webinar meerzorg. Dat gaat over de uitkomsten van de ethische dialoog meerzorg die we met elkaar hebben gevoerd en natuurlijk opnieuw over de ontwikkeling van de nieuwe meerzorgsystematiek. Het laatste nieuws wordt dan gedeeld. 
 

Deze pagina is een onderdeel van: