Ledenbijeenkomst

Open VGN-ledenbijeenkomst Medisch Generalistische Zorg (heeft plaatsgevonden)

12.00 13.00
Online via zoom

Om uitwisseling rondom de Medisch Generalistische Zorg (MGZ) tussen leden te faciliteren organiseert de VGN een open ledenbijeenkomst op 30 november van 12.00-13.00 uur.

Behoefte aan uitwisseling

Dit jaar zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd rondom het Convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Tijdens deze bijeenkomsten is aangegeven door leden dat er behoefte is aan (meer) uitwisseling rondom dit thema. Dat ging dan bijvoorbeeld over taakherschikking, samenwerking/regionalisering, facilitering van AVG’s en voorbereiding van cliënten op een consult.

De VGN wil uitwisseling tussen leden graag faciliteren door het organiseren van een open ledenbijeenkomst op 30 november van 12.00-13.00 uur.

Open ledenbijeenkomst

Een open ledenbijeenkomst is een bijeenkomst waarin u samen met de andere deelnemers de invulling bepaalt. Deelnemers kunnen eigen casussen/vraagstukken inbrengen en gaan onderling met elkaar in gesprek. De VGN zorgt niet voor een programma. Uiteraard zijn de betrokken collega's van de VGN wel aanwezig en zullen wij ons best doen het gesprek zo goed mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door voor de deelnemers die over hetzelfde onderwerp in gesprek willen gaan, à-la-minute een ‘break-out room’ aan te maken. 

Wij hebben rondom dit thema niet eerder een open bijeenkomst georganiseerd. Het wordt dus met elkaar verkennen of dit een werkbare en prettige wijze van uitwisseling is. Maar gezien het thema en de eerdere bijeenkomsten gaan wij er vooralsnog vanuit dat er genoeg vraagstukken leven en ervaringen zijn om over in gesprek te gaan.

Aanmelden 

Update 29 november: het inschrijfformulier is gesloten. Indien u echter nog wilt deelnemen morgenochtend, dan kunt u mailen naar secretariaat@vgn.nl U ontvangt dan alsnog een link voor deze bijeenkomst.

Het kan zijn dat u een uitnodiging per mail voor deze open bijeenkomst heeft ontvangen; daarin staat de link naar de bijeenkomst. U hoeft zich dan uiteraard niet opnieuw aan te melden. 

Mara
Wil je meer weten?
Neem contact op met Mara Spit-Verdonschot

Deze pagina is een onderdeel van: