Ledenbijeenkomst

Open VGN-ledenbijeenkomst Medisch Generalistische Zorg

12.00
13.00
Online via zoom

Om uitwisseling rondom de Medisch Generalistische Zorg (MGZ) tussen leden te faciliteren organiseert de VGN een open ledenbijeenkomst op 30 november van 12.00-13.00 uur.

Behoefte aan uitwisseling

Dit jaar zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd rondom het Convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Tijdens deze bijeenkomsten is aangegeven door leden dat er behoefte is aan (meer) uitwisseling rondom dit thema. Dat ging dan bijvoorbeeld over taakherschikking, samenwerking/regionalisering, facilitering van AVG’s en voorbereiding van cliënten op een consult.

De VGN wil uitwisseling tussen leden graag faciliteren door het organiseren van een open ledenbijeenkomst op 30 november van 12.00-13.00 uur.

Open ledenbijeenkomst

Een open ledenbijeenkomst is een bijeenkomst waarin u samen met de andere deelnemers de invulling bepaalt. Deelnemers kunnen eigen casussen/vraagstukken inbrengen en gaan onderling met elkaar in gesprek. De VGN zorgt niet voor een programma. Uiteraard zijn de betrokken collega's van de VGN wel aanwezig en zullen wij ons best doen het gesprek zo goed mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door voor de deelnemers die over hetzelfde onderwerp in gesprek willen gaan, à-la-minute een ‘break-out room’ aan te maken. 

Wij hebben rondom dit thema niet eerder een open bijeenkomst georganiseerd. Het wordt dus met elkaar verkennen of dit een werkbare en prettige wijze van uitwisseling is. Maar gezien het thema en de eerdere bijeenkomsten gaan wij er vooralsnog vanuit dat er genoeg vraagstukken leven en ervaringen zijn om over in gesprek te gaan.

Aanmelden 

Wilt u deelnemen aan deze open bijeenkomst? Meld u zich dan vóór 26 november aan via onderstaand formulier. U ontvangt een dag voor de bijeenkomst de benodigde deelnamelink.

Het kan zijn dat u een uitnodiging per mail voor deze open bijeenkomst heeft ontvangen; daarin staat de link naar de bijeenkomst. U hoeft zich dan uiteraard niet opnieuw aan te melden. 
 

Open ledenbijeenkomst Medisch Generalistische Zorg

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.

Deze pagina is een onderdeel van: