Trimbosinstituut Online bijeenkomst

Platformbijeenkomst ‘Verbetering Kennisinfrastructuur langdurige zorg’ (heeft plaatsgevonden)

10:00 12:00
Digitaal

Het Trimbos-instituut organiseert deze digitale platformbijeenkomst in het kader van het lopende onderzoek naar verbetering van de kennisinfrastructuur voor mensen met psychiatrische problematiek die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg (VG). Praat en denkt u mee?

kennismanagement

Achtergrond

Het onderzoek beoogt bij te dragen aan verbetering van de samenwerking en kennisdeling tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGz) en de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG). Door inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren hierbij, komen we tot aanbevelingen voor de best mogelijke zorg voor mensen met psychiatrische problematiek die verblijven in een VG-instelling. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Meer informatie resultaten vindt u hier

Oproep

Wilt u, vanuit uw praktijk, bij deze bijeenkomst uw ideeën voor betere samenwerking pitchen? Neem dan vóór 25 oktober contact op met Ankie Lempens: alempens@trimbos.nl. Er is ruimte voor drie korte bijdragen (+/- 5 min.).

Doel, doelgroep en aanmelding

Het onderzoeksteam deelt in de bijeenkomst graag hun bevindingen tot dusver met u. Doel is om met uw input deze bevindingen nader te duiden. Met daarbij veel ruimte voor het delen en uitwisselen van praktijkervaringen. De bijeenkomst is bedoeld voor zorgmedewerkers, cliënt(vertegenwoordigers) managers en andere betrokkenen bij deze cliënten, zowel vanuit de VG als vanuit de GGz. Deelname is kosteloos, maar aanmelding is wel vereist. Dit kan via de volgende link.  

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: