ZN, CCE en VGN Online bijeenkomst

Save the date! Bijeenkomst Meerzorg in ontwikkeling

9.30
11.30
Online

Op 11 november organiseren ZN, CCE en VGN een online bijeenkomst over de uitkomsten van de ethische dialoog meerzorg die we met elkaar hebben gevoerd en de nieuwe meerzorgsystematiek die momenteel in ontwikkeling is. Graag willen we u vragen om - bij interesse - deze datum alvast in uw agenda te reserveren. Breng dit bericht ook vooral onder de aandacht van een collega.

De bijeenkomst is voor deskundigen die direct bij de meerzorg betrokken zijn als het gaat om de aanvraag, de zorginhoud of de financiën. Dit geldt zowel voor deskundigen werkzaam bij zorgaanbieders, bij zorgkantoren als bij het CCE. 

In oktober ontvangt u het definitieve programma en de verdere informatie voor deelname.

Eerder was deze bijeenkomst op 5 oktober 2021 gepland. Die datum bleek echter te vroeg om de uitkomsten van de ethische dialoog en de meerzorgsystematiek 2022 te kunnen schetsen.