RVO en Ministerie BZK Online bijeenkomst

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (heeft plaatsgevonden)

10.00 uur 11.00 uur
Online

Op 8 december van 10.00-11.00 uur organiseren BZK en RVO een online informatiesessie over de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting. Deze regeling kan ook voor de gehandicaptenzorg interessant zijn: de regeling is toepasbaar bij initiatieven waarbij meer dan 50% van de deelnemers/bewoners 55 jaar of ouder is en als maximaal 50% van de deelnemers een Wlz-indicatie heeft.

online werkconferentie

Over de stimuleringsregeling

Als u interesse hebt, meld u dan aan voor de online informatiesessie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting. Deze is op woensdag 8 december van 10:00 uur tot 11:00 uur. Hier hoort u meer over de regeling en hoe u de aanvraag indient. De sprekers zijn Rasia Abdoel (RVO) en Wilbert van Bijlert (BZK). Aanmelden kan via deze link.

Een financiële bijdrage uit de regeling helpt bij de realisatie van een ontmoetingsruimte in zowel nieuw als bestaand vastgoed. Vanaf medio januari kunt u een bijdrage aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 
De tekst van de regeling wordt naar verwachting begin december gepubliceerd. Ook komt er op de website van RVO – als uitvoerder van deze regeling – een pagina die een overview biedt van de belangrijkste informatie. Zodra het loket opengaat, medio januari, staat daar ook informatie over de indiening van de aanvraag voor een financiële bijdrage. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur