VNG Webinar

VNG Webinar: Toegankelijke verkiezingen (heeft plaatsgevonden)

10.00 12.00
Online

Tijdens dit webinar bespreekt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) inspirerende voorbeelden van gemeenten op het gebied van toegankelijke verkiezingen en het verder uit ontwikkelen van het Actieplan, opgesteld door de ministeries van BZK en VWS, de VNG, de NVVB en de Kiesraad. Dagvoorzitter Suzanne Spliethoff kaart  diverse punten uit het Actieplan en gaat hierover in gesprek met gemeenten en ervaringsdeskundigen.

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking, of moeite hebben met lezen of schrijven. Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is daarom een vernieuwd Actieplan Toegankelijk Stemmen opgesteld. Dit plan wordt breed ondersteund, waaronder ook door de VGN.

De deelnemers aan het webinar kunnen vragen stellen en ideeën uit wisselen tijdens het programma.  Denk alvast na over wat u wilt ophalen of bij wilt dragen bij de volgende onderwerpen:

  • samenwerken door gemeenten met ervaringsdeskundigen in aanloop naar de verkiezingen
  • stemmen voor kiezers met een visuele beperking
  • inzetten van Prokkelduo's op de stembureaus
  • op een toegankelijke manier informeren van kiezers

Doelgroep
Betrokkenen bij de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Aanmelden