ICTU, ActiZ, Sigra en de VGN

Webinar ‘Op weg naar informatieveilig gedrag’ (heeft plaatsgevonden)

10:00 11:30
Online

Medewerkers spelen een cruciale rol in het veilig houden van zorggegevens. Hoe kun je hen hier het beste bij helpen? ICTU, ActiZ, VGN en Sigra bieden op verzoek het eerder gegeven webinar ‘Op weg naar informatieveilig gedrag’ nogmaals aan. In dit webinar ga je aan de hand van de Wegwijzer aan de slag met informatieveilig gedrag. Maak kennis met deze aanpak en geef je op voor het webinar!

Webinar ‘Op weg naar informatieveilig gedrag’

Voor wie?

Het webinar is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met informatieveiligheid in de zorg en op zoek is naar een gestructureerde aanpak.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het webinar? Meld je dan vóór 13 december aan door een e-mail te sturen naar informatieveiligheidzorg@ictu.nl. Vermeld hierbij je naam, functie en de organisatie waar je werkzaam bent. Vermeld er s.v.p. ook bij van welke organisatie je deze uitnodiging hebt ontvangen: ActiZ of VGN. Let op: aan dit webinar kan een maximum aantal deelnemers meedoen. Indien dit maximum wordt overschreden, geldt de volgorde van aanmelding. Dus wacht niet te lang!

Waarom dit webinar

Zorgorganisaties worden zich steeds meer bewust van risico’s zoals phishingmails en datalekken. Veel zorgorganisaties wapenen zich hiertegen door actief te werken aan het voldoen aan de NEN 7510 en de AVG. Naast de technische beveiliging, is ook het gedrag van medewerkers belangrijk. Die spelen namelijk een cruciale rol in het veilig houden van gegevens. Dat is dan ook de reden waarom organisaties vaak investeren in bewustwordingsprogramma’s en communicatiecampagnes. Bewustwording alléén is echter niet voldoende. Weten is namelijk nog geen doen. Om de risico’s rondom informatieveiligheid te verkleinen, is het nodig om in te zoomen op het gedrag.

Inhoud webinar

Kern van het webinar is de Wegwijzer, ontwikkeld in het project Informatieveilig gedrag in de Zorg*. We doorlopen in vogelvlucht de eerste stappen uit die Wegwijzer, zoals het bepalen van doelgedrag, het doen van een gedragsanalyse en het kiezen van effectieve maatregelen of interventies. Daarbij komen zowel theorie als voorbeelden uit de praktijk aan bod. Daarnaast ga je zelf aan de hand van een casus ervaren hoe je door de juiste vragen te stellen de oorzaken kunt achterhalen van niet-informatieveilig gedrag. Je krijgt daarmee handvatten om risico's rondom informatieveiligheid en privacy aan te pakken met passende interventies. Na afloop ken je de basisbeginselen van de werkwijze en weet je hoe je de Wegwijzer in je eigen organisatie kunt gebruiken.

* Informatieveilig gedrag in de Zorg is een project in opdracht van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgevoerd door stichting ICTU.

Deze pagina is een onderdeel van: