VNO-NCW, MKB-Nederland, SZW, RVO en SBB Webinar

Webinar Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg (heeft plaatsgevonden)

10:00 11:00
Online

De webinar 'Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg' gaat over de mogelijkheden die het derde steun- en herstelpakket biedt voor het om- en bijscholen van werkzoekenden en werknemers die werkloos dreigen te raken.

pen ligt op opengeslagen boek

In 2021 is op basis van de steun- en herstelmaatregelen van het kabinet, 63 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kortdurende bij- en omscholing van werkzoekenden en werknemers die werkloos dreigen te raken, via praktijkleren in het mbo. Bij praktijkleren in het mbo wordt werken gecombineerd met het doen van (een deel van) een mbo-opleiding, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma.

In het webinar vertellen de organisatoren (VNO-NCW, MKB-Nederland, SZW, RVO en SBB) meer over de verschillende mbo opleidingsvormen in de praktijk, de financiële ondersteuning voor werkgevers en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Dit webinar is interessant wanneer u werkt bij een bedrijf, brancheorganisatie of O&O-fonds. Hoewel alleen erkende leerbedrijven subsidie kunnen aanvragen, is het webinar ook interessant voor bedrijven die openstaan voor het opleiden van (nieuwe) werknemers.

U kunt zich aanmelden via deze link. Kort voor aanvang van het webinar, ontvangt u de link om in te kunnen loggen. Bent u niet in de gelegenheid de webinar bij te wonen, dan kunt u deze later terugkijken. U vindt de link in de SBB-nieuwsbrief die u ontvangt in januari 2022.

Deze pagina is een onderdeel van: